Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

By

5
(1 Review)
Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting by José R. Francia

Published:

1919

Pages:

36

Downloads:

2,027

Share This

Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

inan na ang lahat n~g kumuha n~g alak si Tininting Isiro at ipinanagay ni Biang na inuna n~gang tagayan si Matandang Tacio, si Juan at si Ambo.

--Totoong sistidor ang matandang Taciong yaan--ang sabi ni Tiningting Isiro sa isa niang kaharap. Makikita natin at hangang mamaya'y ... gagawa n~g sisté!

--Aba!...--ang pabiglâ n~g matanda sa kay Biang na tumatagay--

Ang unang tiro'y sa botillera At ang ikalawa'y sa kastillero;

Huag kang magkakawikaan Ineng at talagang kalakarán--ang dugtong n~g matandà.

Ang dalaga'y tumatangui sana'y di naman na gawí na at una nan~gang uminom n~g isang tagay, na ipinamaalam, at saka panibagong sinidlan ang tagayanat inilapat sa matandà.

--Ako'y patawarin mo Ineng; at ako'y may na din~gig na isang awit kastila na ania'y,

El dinero del sacristan Cantando viene y cantando van.

Samakatawid ko baga Neneng, kung tatagaluguin ko sa sarili lamang ay.

Ang tuba daw sa karitan ay di

Sarah Elisabeth Sawyer - A Story Archeologist
FEATURED AUTHOR - SARAH ELISABETH SAWYER is a story archeologist. She digs up shards of past lives, hopes, and truths, and pieces them together for readers today. The Smithsonian’s National Museum of the American Indian honored her as a literary artist through their Artist Leadership Program for her work in preserving Choctaw Trail of Tears stories. A tribal member of the Choctaw Nation of Oklahoma, she writes historical fiction from her hometown in Texas, partnering with her mother, Lynda Kay Sawyer, in… Read more