Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

By

5
(1 Review)
Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting by José R. Francia

Published:

1919

Pages:

36

Downloads:

1,928

Share This

Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

inan na ang lahat n~g kumuha n~g alak si Tininting Isiro at ipinanagay ni Biang na inuna n~gang tagayan si Matandang Tacio, si Juan at si Ambo.

--Totoong sistidor ang matandang Taciong yaan--ang sabi ni Tiningting Isiro sa isa niang kaharap. Makikita natin at hangang mamaya'y ... gagawa n~g sisté!

--Aba!...--ang pabiglâ n~g matanda sa kay Biang na tumatagay--

Ang unang tiro'y sa botillera At ang ikalawa'y sa kastillero;

Huag kang magkakawikaan Ineng at talagang kalakarán--ang dugtong n~g matandà.

Ang dalaga'y tumatangui sana'y di naman na gawí na at una nan~gang uminom n~g isang tagay, na ipinamaalam, at saka panibagong sinidlan ang tagayanat inilapat sa matandà.

--Ako'y patawarin mo Ineng; at ako'y may na din~gig na isang awit kastila na ania'y,

El dinero del sacristan Cantando viene y cantando van.

Samakatawid ko baga Neneng, kung tatagaluguin ko sa sarili lamang ay.

Ang tuba daw sa karitan ay di

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Isang nakakatuwang kuwento tungkol sa mga gawa ni Matandang Taciong sistidor na mahilig magbiro.

A hilarious tale about Old Tacio who loves to play practical jokes!
Stephen Perkins - Corporate Greed, Politics, Mystery and Mysticism
FEATURED AUTHOR - Stephen Perkins is the bestselling author of six novels, Raging Falcon, American Siren, Escape to Death, Sorcerers' Dynasty, Twilight's Last Glory, and Sky Parlor. His newest book, Sky Parlor, was released in June of 2019, instantly hitting Amazon's Hot New Release list, and proving to be yet another thrilling, exciting, thought-provoking, and conspiracy-laden epic. His growing legion of rabid and loyal fans will be excited to learn that the Ebook version of Perkins's new novel, Grand… Read more