Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

By

5
(1 Review)
Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting by José R. Francia

Published:

1919

Pages:

36

Downloads:

1,928

Share This

Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

inan na ang lahat n~g kumuha n~g alak si Tininting Isiro at ipinanagay ni Biang na inuna n~gang tagayan si Matandang Tacio, si Juan at si Ambo.

--Totoong sistidor ang matandang Taciong yaan--ang sabi ni Tiningting Isiro sa isa niang kaharap. Makikita natin at hangang mamaya'y ... gagawa n~g sisté!

--Aba!...--ang pabiglâ n~g matanda sa kay Biang na tumatagay--

Ang unang tiro'y sa botillera At ang ikalawa'y sa kastillero;

Huag kang magkakawikaan Ineng at talagang kalakarán--ang dugtong n~g matandà.

Ang dalaga'y tumatangui sana'y di naman na gawí na at una nan~gang uminom n~g isang tagay, na ipinamaalam, at saka panibagong sinidlan ang tagayanat inilapat sa matandà.

--Ako'y patawarin mo Ineng; at ako'y may na din~gig na isang awit kastila na ania'y,

El dinero del sacristan Cantando viene y cantando van.

Samakatawid ko baga Neneng, kung tatagaluguin ko sa sarili lamang ay.

Ang tuba daw sa karitan ay di

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Isang nakakatuwang kuwento tungkol sa mga gawa ni Matandang Taciong sistidor na mahilig magbiro.

A hilarious tale about Old Tacio who loves to play practical jokes!
J.N. Chaney - 'MechWarrior' Meets 'Gundam' in EPIC Military Sci-Fi
FEATURED AUTHOR - J. N. Chaney has a Master’s of Fine Arts in creative writing and fancies himself quite the Super Mario Bros. fan. When he isn’t writing or gaming, you can find him in the Renegade Readers Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/jnchaneyreaders/ .  As our Author of the Day, Chaney tells us all about his book, The Messenger. Please give us a short introduction to what The Messenger is about. Dash never asked to be a mech pilot, but fate has other plans. On the run and out of chances,… Read more