Ιστορία των Εθνικών Δανείων

Ιστορία των Εθνικών Δανείων
Μέρος Α' - Τα δάνεια της ανεξαρτησίας (1824-1825) - Το Δημόσιον Χρέος επί της Βαυαρικής Δυναστείας

By

0
(0 Reviews)
Ιστορία των Εθνικών Δανείων by Andreas Andreadis

Pages:

0

Downloads:

15

Share This

Ιστορία των Εθνικών Δανείων
Μέρος Α' - Τα δάνεια της ανεξαρτησίας (1824-1825) - Το Δημόσιον Χρέος επί της Βαυαρικής Δυναστείας

By

0
(0 Reviews)
Mary E. Jung - Romance, Murder Mystery and Magic
FEATURED AUTHOR - Mary E. Jung is the worldwide author and publisher of the Etrucian Royals and The Libra Witch Series and the Socrates. Mary lives with her two sons and husband in Pennsylvania. She received her bachelor’s degree in Arts Studies with an emphasis in Arts Management and Opera from Shenandoah University. She's a Publishers Weekly spotlight author in 2022 for her novella series Queen of Light and Ashes. As our Author of the Day, she tells us all about her book, Blossom and Bone.