Kort og sandfærdig Beretning om den vidtudraabte Besættelse udi Thisted

Kort og sandfærdig Beretning om den vidtudraabte Besættelse udi Thisted

By

0
(0 Reviews)
 Kort og sandfærdig Beretning om den vidtudraabte Besættelse udi Thisted by Árni Magnússon

Published:

1891

Downloads:

1,473

Share This

Kort og sandfærdig Beretning om den vidtudraabte Besættelse udi Thisted

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

blev paagreben og brændt, tænkte Kristen Spillemand og Oluf Langgaard, at det var bedst at gøre som Præsten, der bedre var oplyst end de, vilde have det, for at frelse deres Børn, hvorpaa Oluf Langgaard lod den paaraabte, gamle fattige Bondekvinde Anne Kristens Dotter paagribe og føre til Thisted. Da Maren Spillemands saa hende, anstillede hun sig med sine sædvanlige Gebærder, talte som under Djævelens Person og kaldte hende sin Morlille, sigende at hun havde givet sig til hannem for tyve Aar siden.

Barnet Kirsten Langgaard stemmede i med og fulgte samme Tone, sagde derhos, at hendes Djævel havde lovet hende 2000 Daler, der hun gav sig til hannem, og at han skaffede hende Penge nok, som han stjal fra en Mand udi Kjøbenhavn med andet mere deslige.

Kvinden derimod i højeste Maader beraabte sig paa sin Uskyldighed, hvorpaa Mag. Oluf bad Gud ville gøre et Tegn, om hun var skyldig, og som Barnet derpaa begyndte med de

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Libby Fischer Hellmann - Writing Gritty Crime Fiction
FEATURED AUTHOR - Libby Fischer Hellmann left a career in broadcast news in Washington, DC and moved to Chicago over 35 years ago, where she, naturally, began to write gritty crime fiction. Fifteen novels and twenty-five short stories later, she claims they’ll take her out of the Windy City feet first. She has been nominated for many awards in the mystery and crime writing community and has even won a few. As our Author of the Day, Fischer Hellmann tells us all about her latest book, High Crimes. Please give us… Read more