Trekkerswee

Trekkerswee
Met tekeninge van J.H. Pierneef

By

4
(1 Review)
Trekkerswee by Totius

Pages:

0

Downloads:

3,429

Share This

Trekkerswee
Met tekeninge van J.H. Pierneef

By

4
(1 Review)

Book Excerpt

"Hul leed blyk dan 'n wolk so rein.
Op huweliksdag
'n soete oorwinningsvrede skyn
in purperprag.

"Maar--die oorlogswoord roep haastig rond.
'Ag, Hendrik, hoe's ons droom so kort!'--
Liefs kort gedroom, as Britse grond
en slawe word.'

"Sy swyg. Sy perdjie huppel al
na Laingsnek weg.
Hy sink met wein'ge in Natal
om ver te veg.

"Dis duisternis en stille nag.
'My vriend, ek sterf by die eerste lig,'--
so spreek hy sag,
'maar Lettie wag haar eerste wig.

"'Laat sy my verre graf hom wys
en eewge trou laat sweer.'
Hy sterf--die dure prys
van vaderland en eer.--

"'n Moeder veeg haar trane af.
'n Kinderhand die kransie hou.
Hul staan voor 'n gesonke graf.
Dit was die eerste daad van trou."

XV

Die nag is heen, die môre is grys;
'n plaat van tente en waens wys
waar Perdekraal se steenhoop rys

teen hoë hange.

Daar staan hul aan die grond gepénd
die geweltj

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)
Randall Sharpe - Spirituality, Parapsychology, the Paranormal and Pseudoscience
FEATURED AUTHOR - Randall Sharpe began to write in the Astral Alignment universe at the age of eighteen, drawing inspiration from ufology and New Age spirituality to inform his science fiction, horror and fantasy. He is an avid tabletop and online roleplayer, holds a black belt in Uechi-ryu karate, and has begun to publish regularly after obtaining his degree. Randall can occasionally be found posting on various imageboards, sinking hours into Terraria or Starbound, and taking online certification courses to… Read more