Naar het middelpunt der Aarde

Naar het middelpunt der Aarde

By

0
(0 Reviews)
Naar het middelpunt der Aarde by Jules Verne

Published:

1877

Downloads:

3,564

Share This

Naar het middelpunt der Aarde

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

In een sprong was ik uit de zaal in het studeervertrek.

HOOFDSTUK III

Een runisch handschrift.--Uitleg van het alphabet--Het geheimschrift.--Een geleerd man.--Nichtje Graeuben.--Ontcijfering van het dokument.--Einde der ontcijfering.

"Het is stellig runisch," zeide de professor zijne wenkbrauwen fronsende. "Maar er schuilt een geheim achter, dat ik ontdekken zal, of...."

Een driftig gebaar gaf zijne bedoeling genoegzaam te kennen.

"Ga daar zitten," voegde hij er bij, terwijl hij met zijne vuist de tafel aanwees, "en schrijf."

In een oogenblik was ik gereed.

"Nu zal ik u iedere letter van ons alphabet opnoemen, die met eene van deze ijslandsche letters overeenkomt. Wij zullen zien wat dat geeft. Maar, bij St. Michael! pas op, dat ge u niet vergist."

De opnoeming begon. Ik deed mijn uiterste best; de eene letter werd na de andere opgenoemd en vormde zoo de onverstaanbare opeenvolging der volgende woorden:

m.rnlls esreuel seeJde sgtssmf unteief

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Libby Fischer Hellmann - Writing Gritty Crime Fiction
FEATURED AUTHOR - Libby Fischer Hellmann left a career in broadcast news in Washington, DC and moved to Chicago over 35 years ago, where she, naturally, began to write gritty crime fiction. Fifteen novels and twenty-five short stories later, she claims they’ll take her out of the Windy City feet first. She has been nominated for many awards in the mystery and crime writing community and has even won a few. As our Author of the Day, Fischer Hellmann tells us all about her latest book, High Crimes. Please give us… Read more