Naar het middelpunt der Aarde

Naar het middelpunt der Aarde

By

0
(0 Reviews)
Naar het middelpunt der Aarde by Jules Verne

Published:

1877

Pages:

274

Downloads:

3,643

Share This

Naar het middelpunt der Aarde

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

In een sprong was ik uit de zaal in het studeervertrek.

HOOFDSTUK III

Een runisch handschrift.--Uitleg van het alphabet--Het geheimschrift.--Een geleerd man.--Nichtje Graeuben.--Ontcijfering van het dokument.--Einde der ontcijfering.

"Het is stellig runisch," zeide de professor zijne wenkbrauwen fronsende. "Maar er schuilt een geheim achter, dat ik ontdekken zal, of...."

Een driftig gebaar gaf zijne bedoeling genoegzaam te kennen.

"Ga daar zitten," voegde hij er bij, terwijl hij met zijne vuist de tafel aanwees, "en schrijf."

In een oogenblik was ik gereed.

"Nu zal ik u iedere letter van ons alphabet opnoemen, die met eene van deze ijslandsche letters overeenkomt. Wij zullen zien wat dat geeft. Maar, bij St. Michael! pas op, dat ge u niet vergist."

De opnoeming begon. Ik deed mijn uiterste best; de eene letter werd na de andere opgenoemd en vormde zoo de onverstaanbare opeenvolging der volgende woorden:

m.rnlls esreuel seeJde sgtssmf unteief

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Natasha Madison - Romance with Spunk
FEATURED AUTHOR - When her nose isn't buried in a book, or her fingers flying across a keyboard writing, she's in the kitchen creating gourmet meals. You can find her, in four-inch heels no less, in the car chauffeuring kids, or possibly with her husband scheduling his business trips. It's a good thing her characters do what she says because even her Labrador doesn't listen to her... As our Author of the Day, Natasha Madison tells us all about her book, Tempt The Boss. Please give us a short introduction to… Read more