Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty'

Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty'

By

0
(0 Reviews)
Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty' by Jules Verne

Downloads:

1,942

Share This

Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty'

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

door de school van het ongeluk voert!"

Op deze wel wat zonderlingen toost stonden de aanzittenden op, brachten de vuisten bij elkander zooals boksers dat in het vuur van den strijd zouden doen, en na ze eenige malen met gebogen hoofd omhoog en omlaag gebracht te hebben, namen zij afscheid van elkander.

Aan de beschrijving van het salon waarin het diner gegeven werd, aan het niet-alledaagsche menu waaruit het bestond, aan de kleeding der gasten, aan hunne uitdrukkingen, misschien ook aan het vreemde hunner theorieën, heeft de lezer reeds opgemerkt dat wij hier met Chineezen te doen hebben; niet met die zonen van het Hemelsche rijk die uit het lakwerk schijnen ontsnapt of van een porceleinen vaas afgestapt te zijn, maar van die moderne bewoners van het Hemelsche Rijk, die reeds »geëuropaniseerd" zijn door hunne studiën, hunne reizen en door de andere wijzen waarop zij met de beschaafde volken van het westen in aanraking gekomen zijn.

Het was dan ook in het salon van ee

More books by Jules Verne

(view all)