Salome en Een Florentijnsch Treurspel

Salome en Een Florentijnsch Treurspel

By

0
(0 Reviews)
Salome en Een Florentijnsch Treurspel by Oscar Wilde

Downloads:

635

Share This

Salome en Een Florentijnsch Treurspel

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

met bonte omtrekken, en zich overgegeven heeft aan den lust harer oogen en gezanten gezonden heeft naar Chaldaia?

SALOME: Nu spreekt hij van mijn moeder.

DE JONGE SYRIËR: O neen, Prinses.

SALOME: Ja, hij spreekt van mijn moeder.

JOKANAÄN: Waar is zij die zich gegeven heeft aan de hoofdmannen der Assyriërs, die zwaardriemen dragen om hun lendenen, en op hun hoofden tiara's van onderscheiden verven? Waar is zij die zich gegeven heeft aan de jonge mannen uit Aigypte, die bekleed zijn met fijn linnen en paars purper, die schilden dragen van goud en helmen van zilver, en wier lichamen geweldig zijn? Zegt haar dat zij oprijze van het leger harer onkuischheid, van haar overspelig leger, opdat zij hoore de woorden van hem die den weg des Heeren bereidt; opdat zij zich bekeere van hare zonden. Hoewel zij zich nimmer bekeeren zal, maar blijven zal in hare verfoeiselen, zegt haar te komen; want de roede des Heeren is in zijne hand.

SALOME: Deze mensch is verschrikkelijk

More books by Oscar Wilde

(view all)
Kim Richardson - Banishing Demons and Other Supernatural Baddies With Good Old-Fashioned Magic
FEATURED AUTHOR - Kim Richardson is the award-winning author of the bestselling SOUL GUARDIANS series. She lives in the eastern part of Canada with her husband, two dogs, and a very old cat. She is the author of the SOUL GUARDIANS series, the MYSTICS series, and the DIVIDED REALMS series. Kim's books are available in print editions, and translations are available in over 7 languages. As our Author of the Day, she tells us all about The Dark Files, The Complete Collection.