Salome en Een Florentijnsch Treurspel

Salome en Een Florentijnsch Treurspel

By

0
(0 Reviews)
Salome en Een Florentijnsch Treurspel by Oscar Wilde

Downloads:

634

Share This

Salome en Een Florentijnsch Treurspel

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

met bonte omtrekken, en zich overgegeven heeft aan den lust harer oogen en gezanten gezonden heeft naar Chaldaia?

SALOME: Nu spreekt hij van mijn moeder.

DE JONGE SYRIËR: O neen, Prinses.

SALOME: Ja, hij spreekt van mijn moeder.

JOKANAÄN: Waar is zij die zich gegeven heeft aan de hoofdmannen der Assyriërs, die zwaardriemen dragen om hun lendenen, en op hun hoofden tiara's van onderscheiden verven? Waar is zij die zich gegeven heeft aan de jonge mannen uit Aigypte, die bekleed zijn met fijn linnen en paars purper, die schilden dragen van goud en helmen van zilver, en wier lichamen geweldig zijn? Zegt haar dat zij oprijze van het leger harer onkuischheid, van haar overspelig leger, opdat zij hoore de woorden van hem die den weg des Heeren bereidt; opdat zij zich bekeere van hare zonden. Hoewel zij zich nimmer bekeeren zal, maar blijven zal in hare verfoeiselen, zegt haar te komen; want de roede des Heeren is in zijne hand.

SALOME: Deze mensch is verschrikkelijk

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Marco Rafalà - A Dark Secret Born Out of WWII
FEATURED AUTHOR - Marco Rafalà is a first-generation Sicilian American novelist, musician, and writer for award-winning tabletop role-playing games. He earned his MFA in Fiction from The New School and is a co-curator of the Guerrilla Lit Reading Series in New York City. Born in Middletown, Connecticut, he now lives in Brooklyn, New York. His fiction and non-fiction have appeared in the Bellevue Literary Review and LitHub. How Fires End is his debut novel. As our Author of the Day, he tells us all about it.… Read more