Don Pepot

Share Profile

Don Pepot

Don Pepot’s book reviews

Mula sa libro ni Poblete Pascual 1909:

Sinasabi sa librong iyong "Tanda Baciong Macunat", na ang tagalog daw "na inihihiwalay ó pinahihiwalay caya sa
calabaw ay naguiguing palamarang tao sa Dios at sa Harì": Ang pag-alimurang ito'y sinagot co sa aking "awit" n~g:

¿Anong sinasabi sa gayong pag-iríng
cungdî hayop camíng parang calabaw rin?
¡pagmurang cung tunay na pag-uurîin,
dusta'y bumábalic sa imbíng may turing!!

Ihalimbáwà n~g di ca rito anác
at icaw'y tumubò sa cabilang dagat,
hindî rin n~ga wastong dustáing marahás
ang lubhang payapang taga Filipinas.

¿Saan kinucuha iyang kinacain,
itinatabà mo't ikinagagalíng,
iguiniguinhawa't nagbibigay alíw
cung dî sa masamang ìyong iníiring?"
02/11/2006
Ang galing naman nito! Hindi ko akalain na maganda pala ang original na kuwento nito. Napanood ko yung movie ni Dolphy dati pero wala pa sa kalahati pala ang toong kuwento! Dapat basahin ng lahat ng Pinoy!
12/31/2005
JD Steiner - A Deep, Thought-Provoking Escape
FEATURED AUTHOR - JD Steiner is an American young-adult fiction writer, born and raised, and currently at home in the suburbs north of Chicago. Inspired by speculative sciences, human nature and all things creative, JD is also a parent, spouse, and the concierge of their busy household. Holding no formal degree, but with a lifetime of daily practical application, classes, workshops, retreats, and now, published work, writing is entwined into the very fiber of JD's being. She believes in her calling; to create… Read more