len quitangon

Share Profile

len quitangon

len quitangon’s book reviews

masarap balik-balikan ang mga katulad nitong kewnto... kwentong atin na maaaring ipagmalaki... kung ating kinagigiliwan ang mha kwento ni Harry Potter o kaya ay ni Eragon, kailangan ding nating alamin at kilalanin ang sarili nating mga bida:) salamat
08/28/2009
V.R. Christensen - Classically Inspired Romantic Historical Fiction
FEATURED AUTHOR - V.R. Christensen writes classically inspired romantic historical fiction and steampunk dystopian novels of depth and sensitivity. V.R.’s historical romances have been multiple-time bestsellers and have been compared to Jane Austen and Charles Dickens (a literary lovechild, perhaps?) V.R. is half English and resides in the United States, though she spends a majority of her time immersed in late-Victorian classic literature and costume dramas.