'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti

Teatro dialettale siciliano, volume settimo

Cover image for

Download


Author: Nino Martoglio
Published: 1865
Language: Italian
Wordcount: 10,335 / 54 pg
LoC Category: PQ
Downloads: 3,617
Added to site: 2010.03.20
mnybks.net#: 27067
Genre: Drama
Excerpt

cistuu viviri assai...

ORAZIU

Ah, ora ci semu!... (forte)--Ninfa!... Ninfa!... Facci 'na tazza di cafè o' cumpari... Ma forti, quantu ci schiarisci l'idea... ca cca avemu a travagghiari!...

VOCE DI NINFA

Va beni, vi servu, cumpari.

SARU

No, chi cafè!... (forte)--Non vi disturbati, cummari, ca non c'è bisognu!...

ORAZIU

Lassaticcillu fari!... Va, datimi 'ssi carti, v' 'i leggiu iu (gliele leva di mano).

SARU

No, cumpari, sintiti... (si alza)--Nun sugnu in gradu di vinirivi appressu... Haju bisognu di jttarimi un pocu supra 'u lettu... e poi m'haiu a priparari certi cusuzzi ppi dumani...

SCENA IV.

Ninfa e detti

NINFA

(sulla soglia dell'uscio di sinistra)--Chi l'haiu a fari, o no, 'ssu cafè?...

SARU

No, cummari, grazii, ca mi nni staiu jennu...

ORAZIU

Ppi daveru vi nni vuliti jri?...

SARU

Si, cumparuzzu

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for 'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for 'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for 'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for 'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for 'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for 'A vilanza (La bilancia): Dramma in tre atti by Nino Martoglio - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Romeo and Juliet
by William Shakespeare
Macbeth
by William Shakespeare
The Stranger
by August von Kotzebue
The Inca of Perusalem
by George Bernard Shaw
Hamlet
by William Shakespeare
Pygmalion
by George Bernard Shaw
All For Love
by John Dryden
Julius Caesar
by William Shakespeare
Othello
by William Shakespeare

See more popular titles from this genre.