Het Vatikaan

Het Vatikaan
De Aarde en haar volken

By

0
(0 Reviews)
Het Vatikaan by Anonymous

Published:

1873

Downloads:

726

Share This

Het Vatikaan
De Aarde en haar volken

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

enwoordigers, Bernardino Betti genaamd il Pinturicchio, te bestudeeren, dan juist in de schilderijen, die hij voor de woning der Borgia's vervaardigde. Juist daarom heb ik eenigszins uitvoerig over deze bijkans onbekende en onopgemerkte kunstwerken gesproken.

Het was mij, te midden dezer gewijde, ernstig-liefelijke voorstellingen, allen aan de gewijde historie of legende ontleend, en zoo vromen, naïeven zin ademende, wonderlijk te moede, als ik mij herinnerde, wie hier eenmaal hadden geleefd en bedacht wat deze rijk versierde wanden konden hebben aanschouwd, en beluisterd; van welke tooneelen deze stemmige vertrekken wellicht getuigen waren geweest. Deze Borgia's hebben toch een weinig eervollen naam achtergelaten; paus Alexander VI, Lucretia, Francesco, Cesar Borgia: eene duistere schaduw hangt over aller beeld, een onuitwischbare vlek kleeft op aller nagedachtenis. Wel trachtte de jonge, blonde, uiterst beleefde Monsignore, die ons vergezelde, ons een beteren dunk te geven van paus Alex

More books by Anonymous

(view all)
Geoff Habiger - Magic and Mayhem, Sword and Sorcery, Science Fiction and Fantasy
FEATURED AUTHOR - Born in the frozen landscape of Toluca, Mexico, Ricardo dreamed of being a writer. But needing a job that could pay the rent while writing, he studied Industrial Design and later obtained a PhD in Sustainable Design, while living in the United Kingdom. There, he did a few things besides burning the midnight oil to get his degree: -Trained in archery near Nottingham -Worked in a comic book store to pay for his board game & toy addiction He is back now in Toluca, living with his wife and his… Read more