Bezoek aan den berg Athos

Bezoek aan den berg Athos
De Aarde en haar Volken, 1873

By

0
(0 Reviews)
Bezoek aan den berg Athos by Anonymous

Published:

1873

Downloads:

1,376

Share This

Bezoek aan den berg Athos
De Aarde en haar Volken, 1873

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

n heb ik volmaakter type van mannelijke schoonheid gezien. Zijn donkere oogen straalden als starren bij het matte bleek van zijn door het vasten vermagerd, onberispelijk gevormd gelaat; zijn baard, den fieren mond omkrullende, verdeelde zich op de borst en mengde zijne blauwachtige tinten aan de donkerder kleur van het golvende hoofdhaar. Hij was een Griek uit Zante, en eerst sedert korten tijd op den berg aangekomen.

Nadat de monniken een psalm hadden gezongen op dien eigenaardigen, slependen rhythmus der grieksche kerk, die meer een recitatief moet heeten dan een eigenlijk gezang, begon de priester de mis te bedienen. Eerst maakte hij driemaal het teeken des kruises, telkens gevolgd door eene buiging.--De Grieken maken het teeken des kruises met de drie saamgevoegde voorste vingers der rechterhand, ter eere der Drieëenheid; en wel van de rechter naar de linkerzijde, omdat Christus het eerst zijne rechterhand uitstrekte om aan het kruis gehecht te worden. De gewone buiging vervangt de in de katho

More books by Anonymous

(view all)
Lara Reznik - Multi-cultural Love Story Laced With Humor, Drama, and Suspense
FEATURED AUTHOR - Writing books since she was six years old, author Lara Reznik is a native New Yorker who escaped to New Mexico in the 1970s in a Karmann Ghia that she jump-started cross-country. She studied under esteemed authors Tony Hillerman and Rudolfo Anaya at the University of New Mexico and later attended the University of Iowa’s Writers Workshop. Reznik retired from Information Technology management after the success of her first novel, The Girl From Long Guyland, published in 2012. In 2015, Reznik… Read more