Thet Oera Linda Bok

Thet Oera Linda Bok
Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw
5
(1 Review)
Thet Oera Linda Bok by Unknown

Published:

1876

Pages:

322

Downloads:

769

Share This

Thet Oera Linda Bok
Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw
5
(1 Review)
Eigendom der familie Over de Linden,Aan Den Helder,Bewerkt, vertaald en uitgegeven doorDr. J. G. Ottema.Tweede uitgave.

Book Excerpt

>Zie dat is niet een werkje, dat een of andere guit voor de grap uitvoert, alleen om iemand te foppen. Dit te veronderstellen is immers eene ongerijmdheid. Doch dat is niets. De negative kritiek der moderne wetenschap staat voor geene ongerijmdheden. Als zij zich eenmaal in het hoofd gezet heeft niet te willen dulden dat het Oera Linda Boek echt is, dan moet het onecht wezen, het koste wat het wil. Nu loopt zij overal rond om den bedrieger te zoeken; er is zelfs sprake van geld bijeen te brengen om een prijs op zijn hoofd te stellen en den aanbrenger te beloonen. Doch alles even vruchteloos, om de eenvoudige en natuurlijke reden, dat die man niet bestaat en nooit bestaan heeft.

Intusschen meent zij overal het publiek af te schrikken en richt tot iedereen de inquisitoriale vraag: geloof jij nog aan het Oera Linda Boek? Mijn antwoord is: ja Mijne Heeren. Ik heb nu bijna zes jaren lang dat boek door en door als 't ware van binnen en van buiten bestudeerd, in verband met de geheele oude Grieksche en Latijn