Eline Vere

Eline Vere
Een Haagsche roman

By

0
(0 Reviews)
Eline Vere by Louis Couperus

Published:

1889

Pages:

618

ISBN:

9062878903

Downloads:

3,722

Share This

Eline Vere
Een Haagsche roman

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

van schuimend gaas, en een engel boog zich met roerenden blik over den breeden arm van het kruis, om de bezwekene, die nu met geloken oog daartegen lag, op te heffen.

Het applaus weêrklonk krachtiger.

--Marie kan zich natuurlijk weêr niet ernstig houden! sprak Emilie, haar hoofd schuddend. Ze schatert het straks uit.

Werkelijk trilde er iets zeer ongepast spotachtigs om het fijne mondje van den engel, terwijl zijn roerende blik eenigszins komiek werd onder een paar zenuwachtig opgetrokken wenkbrauwen.

VII.

Hoewel men het den artisten aanzag, dat zij moê waren, daar niemand zich onbewegelijk hield, werd het laatste tableau met tal van toejuichingen ontvangen. Viermaal, vijfmaal moest het herhaald worden. Het was eene allegorische voorstelling der Vijf Zinnen, voorgesteld door de vier jonge meisjes, rijk gedrapeerd in zware stoffen,--goud- en zilverlaken, brokaat en hermelijn--en door Etienne, den jongsten broêr van Frédérique, die in een

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Nancy Boyarsky - A Delightful Hitchcockian Thriller
FEATURED AUTHOR - Nancy Boyarsky is the author of the Nicole Graves Mysteries, the fourth of which—the Ransom—will be released September 24th. She is currently writing book 5, which takes place in London after three adventures in Nicole's home town of Los Angeles. She has also written articles on a variety of subjects for the Los Angeles Times, West magazine, Forbes, McCalls, Playgirl, Westways and other publications. She lives in L.A. with her husband, the journalist Bill Boyarsky. As our Author of the Day,… Read more