Eline Vere

Eline Vere
Een Haagsche roman

By

0
(0 Reviews)
Eline Vere by Louis Couperus

Published:

1889

Pages:

618

ISBN:

9062878903

Downloads:

3,727

Share This

Eline Vere
Een Haagsche roman

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

van schuimend gaas, en een engel boog zich met roerenden blik over den breeden arm van het kruis, om de bezwekene, die nu met geloken oog daartegen lag, op te heffen.

Het applaus weêrklonk krachtiger.

--Marie kan zich natuurlijk weêr niet ernstig houden! sprak Emilie, haar hoofd schuddend. Ze schatert het straks uit.

Werkelijk trilde er iets zeer ongepast spotachtigs om het fijne mondje van den engel, terwijl zijn roerende blik eenigszins komiek werd onder een paar zenuwachtig opgetrokken wenkbrauwen.

VII.

Hoewel men het den artisten aanzag, dat zij moê waren, daar niemand zich onbewegelijk hield, werd het laatste tableau met tal van toejuichingen ontvangen. Viermaal, vijfmaal moest het herhaald worden. Het was eene allegorische voorstelling der Vijf Zinnen, voorgesteld door de vier jonge meisjes, rijk gedrapeerd in zware stoffen,--goud- en zilverlaken, brokaat en hermelijn--en door Etienne, den jongsten broêr van Frédérique, die in een

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Susanne O'Leary - Heartwarming Page Turners Set in Ireland
FEATURED AUTHOR - Susanne O'Leary is the bestselling author of more than twenty novels, mainly in the romantic fiction genre, mostly romantic comedies, aka chick-lit.. Her four first novels were published in Ireland and then she started self-publishing in 2010. She has also written four crime novels and two in the historical fiction genre. She has been the wife of a diplomat (still is), a fitness teacher and a translator. She now writes full-time from either of two locations, a ramshackle house in County… Read more