Reis-impressies

Reis-impressies

By

0
(0 Reviews)
Reis-impressies by Louis Couperus

Downloads:

593

Share This

Reis-impressies

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

n de verte iets om van het buigen van ruggen en men raadt den voetkus; dan rijst een heer, die het adres voorleest, op zij van den Paus; met luide galmingen klinkt telkens zijne stem....

Eene vermoeidheid schijnt den Heiligen Vader neêr te breken. Het hoofd hangt diep op de borst, en heft zich, nerveus, in eens op; nerveus steunt de rechter dan het hoofd en de linker daarna, alsof het hoofd moê is en niet weet waarheen.... Dan vallen de beide armen slap en de handen hangen af van de leuningen van den gouden stoel, alsof die zwakke handen het opgeven het moede hoofd te steunen....

En groot is hierna de verwondering, als--het voorlezen geëindigd--eene resurrectie den Paus bezielt; hij zich recht heft in den zetel en antwoordt, en van zijne stem is geen klank te hooren, maar krachtig, energisch slaan de gebaren zijner gesterkte handen, slaan ze rechts, links; overtuigend knikt het grijze hoofd meê en met iedere beweging onderlijnt hij zeker wat hij zegt, in dankbare aandoenin

More books by Louis Couperus

(view all)
V.R. Christensen - Classically Inspired Romantic Historical Fiction
FEATURED AUTHOR - V.R. Christensen writes classically inspired romantic historical fiction and steampunk dystopian novels of depth and sensitivity. V.R.’s historical romances have been multiple-time bestsellers and have been compared to Jane Austen and Charles Dickens (a literary lovechild, perhaps?) V.R. is half English and resides in the United States, though she spends a majority of her time immersed in late-Victorian classic literature and costume dramas.