Goethe: Een Levensbeschrijving

Goethe: Een Levensbeschrijving

By

0
(0 Reviews)
Goethe: Een Levensbeschrijving by E. D'Oliveira

Downloads:

840

Share This

Goethe: Een Levensbeschrijving

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

niets hebben! Zijn vrouw las nu Klopstock in het geheim met haar kleintjes, die spoedig aangrijpende passages van buiten kenden en declameerden.

In al die wetenschap hield Wolfgang een helderen kop; en toen hij er een beetje in thuis geraakte en tijd vrij kreeg, werden nieuwe vakken bij het onderwijs getrokken. In wiskunde bracht hij het niet ver. Teekenen naar de natuur was zijn liefhebberij; en een van zijn meesters vond het jammer dat hij geen schilder mocht worden. Deze meester heeft niet een goed inzicht gehad in zijn talenten. Want ofschoon Wolfgang zich later onder de bekwaamste mannen van zijn tijd met groote volharding in het schilderen oefende, hij bracht het nooit boven middelmatigheid. Hij zag alles met schildersoogen; doch de kracht om binnen hem levende en kleurende beelden op doek te leggen bleef hem ontbreken, al gaf hij de studie nooit geheel op.--Muziek, clavier- en fluitspel leerde hij vroegtijdig, beoefende hij langdurig; werd hij ondanks al zijn liefde nooit dragelijk meester. Doch

Sari Gilbert - An Intriguing Story Set in 1980 in Italy
FEATURED AUTHOR - Sari Gilbert fell in love with Italy at a tender age and has been living in Rome since the 1970s when she moved there to complete her graduate studies in International Relations – she has both an M.A. and a Ph.D - and then found work there as a reporter and foreign correspondent.