Himlauret eller det profetiska ordet

Himlauret eller det profetiska ordet
Hänvisningar. 3 öfversigtstabeller och 1 diagram

By

0
(0 Reviews)
Himlauret eller det profetiska ordet by Fredrik Franson

Published:

1898

Downloads:

1,039

Share This

Himlauret eller det profetiska ordet
Hänvisningar. 3 öfversigtstabeller och 1 diagram

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ml;l under vedermödan som under den långa tid, då satan är bunden.

Uttrycket "den yttersta dagen" förekommer fyra gånger i kap. 6 af Johannis evangelium, nämligen i v. 39, 40, 44, 54. Och på alla ställena säges det, att Herren skall uppväcka de troende "på den yttersta dagen." Huru kan detta stämma öfverens med de troendes uppståndelse redan vid början af de tusen åren? Skulle yttersta dagen vara detsamma som domen framför "den hvita tronen" eller de tusen åren, Uppb. 21:11, då stämmer det icke alls in. Men det är den icke, utan "yttersta dagen" är detsamma som "domedagen" och är sålunda tusen år lång. Jesus säger icke i Joh. 6, vid hvilken tid af yttersta dagen de rättfärdigas uppståndelse skall försiggå, om vid dess morgon eller dess afton; Uppenbarelseboken åter, som uppenbarar händelsernas ordning, uppl