Goethe's Faust

Goethe's Faust

By

0
(0 Reviews)
Goethe's Faust by Johannes Diderik Bierens de Haan

Published:

1914

Pages:

77

Downloads:

3,220

Share This

Goethe's Faust

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

mensch. Wij zijn er aan gewoon; maar het gewone is even groot wonder als het ongewone; het Algemeene is puur mysterie en ondoordringbaar voor ons wetenschappelijk verstand.

In het Algemeene (de algemeene wet) is niets geschied dan de vereenvoudiging van het bizondere; het verwarde beeld, dat door de aanschouwing voor onze oogen komt, is er tot zijn enkelvoudigen vorm, d. i. tot denkbeeld, gereinigd. Het verstand, tot zijn grens genaderd, heeft principieel en duidelijk het onkenbare voor den dag gebracht, dat zich bij de onoverwogen aanschouwing der dingen alsnog verborgen hield.

Wetenschap is een herleiding tot het Onbegrepene. Vandaar de klacht van Faust: Zij die van haar de openbaring der waarheid verwacht hadden en teleurgesteld uitkwamen, hebben gesproken van haar bankroet. Volkomen ten onrechte; wat zij ondervonden hebben is het bankroet hunner verwachting. Het positivisme heeft zijn belofte niet gehouden waar het de wetenschap tot een religie maakte. Maar de menschheid, van welke

Nick Cook - An Unusual Blend of Hi-Tech Action Thriller and Mystery Sci-Fi
FEATURED AUTHOR - A former games' industry art director, Nick has a passion for science and astronomy, often blogging about the latest mind-bending discoveries made in areas such as quantum physics. Forever influenced by growing up during the era of the Apollo moon landings, Nick developed a life long love affair with science and science fiction. It's that early influence that moulds much of his writing today.