Goethe's Faust

Goethe's Faust

By

0
(0 Reviews)
Goethe's Faust by Johannes Diderik Bierens de Haan

Published:

1914

Pages:

77

Downloads:

3,300

Share This

Goethe's Faust

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

mensch. Wij zijn er aan gewoon; maar het gewone is even groot wonder als het ongewone; het Algemeene is puur mysterie en ondoordringbaar voor ons wetenschappelijk verstand.

In het Algemeene (de algemeene wet) is niets geschied dan de vereenvoudiging van het bizondere; het verwarde beeld, dat door de aanschouwing voor onze oogen komt, is er tot zijn enkelvoudigen vorm, d. i. tot denkbeeld, gereinigd. Het verstand, tot zijn grens genaderd, heeft principieel en duidelijk het onkenbare voor den dag gebracht, dat zich bij de onoverwogen aanschouwing der dingen alsnog verborgen hield.

Wetenschap is een herleiding tot het Onbegrepene. Vandaar de klacht van Faust: Zij die van haar de openbaring der waarheid verwacht hadden en teleurgesteld uitkwamen, hebben gesproken van haar bankroet. Volkomen ten onrechte; wat zij ondervonden hebben is het bankroet hunner verwachting. Het positivisme heeft zijn belofte niet gehouden waar het de wetenschap tot een religie maakte. Maar de menschheid, van welke

Daniel Pugsley - Exciting Historical Adventure Set in Babylon
FEATURED AUTHOR - Daniel is a history nerd with a passion for all things historical fiction. As an English and ESOL teacher, he spent a decade living in Italy, Japan, Poland and the UAE. He is now back in his native Yorkshire with his young family. Daniel loves writing about lesser-known places and times, which is why his debut series is focused on ancient Babylon. Away from writing, Daniel also proofreads, edits and beta reads novels. He is a trustee for a local charity and the chairman of a large union branch… Read more