Taavetti Livingstone, hänen elämänsä ja toimensa

Taavetti Livingstone, hänen elämänsä ja toimensa

By

0
(0 Reviews)
Taavetti Livingstone, hänen elämänsä ja toimensa by F. H. B. Lagus

Published:

1881

Downloads:

1,427

Share This

Taavetti Livingstone, hänen elämänsä ja toimensa

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

entisen lempi-toimensa, metsästämisen, ja tarpeellisen liikunnon puutteessa alkoi hän, joka oli laihanpuoleinen mies, pian lihota ja tuli jotenkin lihavaksi.

Kaikkialla tapasi Livingstone täällä rauhallista hyväntahtoista väkeä, joiden kanssa oli helppo tulla toimeen, mutta he olivat paljo heikommat kuin heidän naapurinsa Kafferit, jotka heitä suuressa määrässä sortavat ja ahdistavat. Heidän pää-elatuskeinonsa on karjanhoito ja metsästäminen, mutta maanviljelys on heille myöskin tuttu. Metsänriistaa täällä on erittäin suurissa määrin ja sitä pyydetäänkin hyvin monella tavalla. Suuria yhteisiä metsästysretkiä panevat asukkaat toimeen siten, että ensin rakennetaan hyvin pitkät lujat aitaukset, V kirjaimen muotoon niin että ne muodostavat toisessa päässä kapean kujan, ja aitojen kulmaan jätetää

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Gloria Squitiro - A Skydiver Afraid of Heights
FEATURED AUTHOR - It’s her calling to make every husband on earth feel grateful they’re not married to her. Gloria Squitiro is the birth mother of Tara and Andrew Squitiro, and the cosmic mother of Alex, Nick, Pipo and Anna. Squitiro is an advocate and a dreamer who takes concrete steps to realize her goals and make a lasting, positive impact. Her passion is to get to the heart of issues so people need not be rescued at all. Gloria has been married to her husband (Funk) for 40 years. She became his campaign… Read more