Geerten Basse

Geerten Basse

By

0
(0 Reviews)
Geerten Basse by Lode Monteyne

Downloads:

515

Share This

Geerten Basse

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

.. Dit hielp, als altijd ... het deed Geerten stuiplachen en bracht zijn kwade luim tot bedaren: "En, nu vooruit met den bik!" Traag sleffend over de gespleten, vuile roode tegels, haalde Trees een haring uit de kast, zette hem op tafel naast een kom koûwe koffie ... "Eerst mijnen mond wat spoelen," zei Geerten, zette de jeneverflesch aan den mond, liet den drank wat heen en weer klokken tusschen zijn bolle kaken, slokte dan smakkend door ... "Geef mijnen boek! Pruttige!" Nog langzamer, als met looden schoenen, sloefte Trees door de kamer, naar de deur, waarboven op een plankje smerige drie-cent afleveringen van bloederige liefde-romans in 't opgehoopte stof, gestapeld lagen, nam een lijvig deel er-af en reikte het haren man over ... Den velligen haring in de gekromde dikke vingers, nu en dan met de vuil-gele nagels een graatje van tusschen zijn tanden verwijderend, zat hij gretig-peuzelend te lezen hoe de jonge graaf van Salverda de jeugdige dienstmaagd door mooie beloften en suikerzoete liflafferijen

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Jason Taylor - A Fun Sci-Fi about Clones, Human Consciousness and Self Discovery
FEATURED AUTHOR - Jason Taylor spends his life in the mountains and at sea. A native of Montana, coastal BC is his second home. He has a background in computer science and physics and is a voracious reader of all things science fiction. His writing explores the themes of what makes us human and the questions surrounding our place on this planet, both now and in the future. As our Author of the Day, Taylor tells us all about his book, Ganymede. Please give us a short introduction to what Ganymede is about. This… Read more