Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg

Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg
en wat zij leeren moeten

By

0
(0 Reviews)
Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg by William J. Long

Published:

1921

Downloads:

535

Share This

Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg
en wat zij leeren moeten

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

oude naar het Zuiden, het groote gebied van Labrador tot Patagonië over. In een groote vlucht jonge goudpluvieren, die door een plotselingen zuidoosterstorm gedwongen waren op onze kust aan land te gaan, heb ik er een enkelen keer twee, drie oude waargenomen, kenbaar aan hun zwarte borst; en ik twijfel er geen oogenblik aan of deze oudere vogels zijn de gidsen. Ook komt het mij voor alsof zij bevelen geven bij de eindelooze vliegoefeningen, die de plevieren zoo geregeld houden als een peloton soldaten.

Onze bewering krijgt nog steviger bewijsgronden, wanneer we bij de hoogere soorten komen. Het voornaamste en krachtigste instinct is daar, evenals bij kinderen, de gehoorzaamheid--maar er bestaat een belangrijk verschil tusschen die twee, tusschen het jonge menschelijke en het jonge wilde dier. De eenige gedachte die het dier bezielt, die door dagelijksche oefening bij hem was gewekt en versterkt, is deze: dat het er voor hem alleen op aankomt in de wereld op bevelen te letten en ze oogenblikkelijk

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Geoffrey Saign - Pulse-pounding, Action-packed Thrillers
FEATURED AUTHOR - Award-winning author Geoffrey Saign has spent many years studying kung fu and sailed all over the South Pacific and Caribbean. He uses that experience and sense of adventure to write the Jack Steel and Alex Sight thriller action series. Geoff loves to sail big boats, hike, and cook—and he infuses all his writing with his passion for nature. As our Author of the Day, Saign tells us all about his book, Steel Force. Please give us a short introduction to what Steel Force is about. Steel Force is… Read more