Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg

Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg
en wat zij leeren moeten

By

0
(0 Reviews)
Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg by William J. Long

Published:

1921

Downloads:

563

Share This

Dierenleven in de wildernisSchetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg
en wat zij leeren moeten

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

oude naar het Zuiden, het groote gebied van Labrador tot Patagonië over. In een groote vlucht jonge goudpluvieren, die door een plotselingen zuidoosterstorm gedwongen waren op onze kust aan land te gaan, heb ik er een enkelen keer twee, drie oude waargenomen, kenbaar aan hun zwarte borst; en ik twijfel er geen oogenblik aan of deze oudere vogels zijn de gidsen. Ook komt het mij voor alsof zij bevelen geven bij de eindelooze vliegoefeningen, die de plevieren zoo geregeld houden als een peloton soldaten.

Onze bewering krijgt nog steviger bewijsgronden, wanneer we bij de hoogere soorten komen. Het voornaamste en krachtigste instinct is daar, evenals bij kinderen, de gehoorzaamheid--maar er bestaat een belangrijk verschil tusschen die twee, tusschen het jonge menschelijke en het jonge wilde dier. De eenige gedachte die het dier bezielt, die door dagelijksche oefening bij hem was gewekt en versterkt, is deze: dat het er voor hem alleen op aankomt in de wereld op bevelen te letten en ze oogenblikkelijk

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

More books by William J. Long

(view all)