Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

By

5
(1 Review)
Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922) by Honorio López

Published:

1922

Pages:

94

Downloads:

1,795

Share This

Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

* *

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin n~g Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang m~ga kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa m~ga tindahan.

[Talâ: Binibini: Ng huwag kang pagisipan ng masama nino mang lalaki basahin ang AKLAT NA GINTO.]

[Talâ: Malakas na han~gin sa dagat. Kalamigang Panahon.]

16 Hueb. Ss. Julian at Faustino ob. kp.

17 Bier. Ss. Silvino ob. kp. at Teódulo mr.

Pagkamatay nina Padre Burgos, Gomez at Zamora 1872.

18 Sab. Ss. Eladio arz. kp. at Simeón ob. mr.

Pagkamatay ni E. Evangelista sa labanan sa Zapote 1897.

19 Linggo ng Seksahesima Ss. Gavino pb. mr. at Alvaro kp.

[Larawan: sa pagliit ng buwan]

Sa Pagliit sa Alakdan 2.18.1. mad. araw

[Larawan: scorpio]

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI ISDA SA IKA 6.16 NG GABI [Larawan: Pisces]

Ang ipan~ganak sa m~ga araw na ito hanggang ika 21 ng Marzo, kung lalaki'y masaya at masipag, yayaman pagtandâ. Mapan~gahas at sa kadaldalan maraming samâ n~g loob ang aabutin

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
The noted journalist Honorio Lopez started this Tagalog almanac in 1898. Every year after, this thin pamphlet served as the "bible" for farmers and common folks who refered to it for the weather, astrology, and events or birthdates of famous people in the world. The almanac also includes interesting short articles on life, love and health. Would you like to know what happened in 1922 on the day of your birth? Read on...
Liz Butcher - Powerful, Gripping YA Horror
FEATURED AUTHOR - Liz Butcher resides in Australia, with her husband, daughter, and two cats. She's a self-confessed nerd with a BA in psychology and an insatiable fascination for learning. When she's not writing or spending time with her family, Liz enjoys road trips, astronomy, music, and knitting. As our Author of the Day, she tells us all about her book, LeRoux Manor.