Alleen op de Wereld

Alleen op de Wereld

By

5
(1 Review)
Alleen op de Wereld by Hector Malot

Pages:

604

Downloads:

11,835

Share This

Alleen op de Wereld

By

5
(1 Review)
Translated by Gerard Keller.

Book Excerpt

wde mij naar den man, die op den drempel was blijven staan.

--Dat is uw vader.

II.

EEN PLEEGVADER.

Ik was dichterbij gekomen om hem de hand te geven, maar hij hield mij met de punt van zijn stok terug.

--Wat is dat voor een kereltje?

--Dat is Rémi.

--Ge hadt me gezegd....

--Welnu ja, maar.... dat was niet waar, omdat....

--Niet waar! niet waar!

Hij kwam eenige stappen nader en hief zijn stok op. Onwillekeurig ging ik achteruit.

Wat had ik gedaan? Wat had ik misdreven? Waarom ontving hij mij zoo, terwijl ik toch naar hem toe kwam om hem een hand te geven?

Ik had geen tijd om na te denken over deze en dergelijke vragen, die in mijn verward brein oprezen.

--Ik zie dat ge vastenavond houdt, ging hij voort; nu dat komt goed; ik heb een honger als een paard. Wat hebt ge voor me te eten?

--Ik bakte wafels.

--Dat zie ik; maar je zult toch geen wafels willen geven aan iemand die tien mijlen geloopen hee

More books by Hector Malot

(view all)
Vanessa Thurgood - Elemental Magic, Love, Honor, and Family
FEATURED AUTHOR - Vanessa Thurgood didn't go to college to write, but her teachers always told her she was good at it. She even had one professor get her to sign one of her homework assignments because he thought she had written it so well. However, she chose to go into Agricultural Business and Event Planning, NOT writing. Flash forward several years, and she finds herself finally penning out the worst rough draft of what was to become The Earthspark in the dead of night. All because of a dream she'd just had.… Read more