Jack Rustig

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Jack Rustig by Frederick Marryat

Published:

1840

Pages:

268

Downloads:

8,851

Share This

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Translated by A. J. van Dragt

Book Excerpt

n zij vervaarlijk om zich heen te slaan en te gillen. Eindelijk gelukte het den dokter een ruk aan den schel te geven, wat den huisknecht deed verschijnen, die nu de meiden riep om mevrouw naar boven te dragen. Zoo kreeg onze aesculaap ten laatste de handen vrij, om zich te bemoeien met den eenigen patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. Meneer Rustig gaf met een paar woorden, telkens afgebroken door uitroepen van pijn, opheldering van het voorgevallene en intusschen was de dokter bezig hem de kousen uit te trekken. De behandeling van den geneesheer gaf den gewonde spoedig leniging van pijn. Maar wat hem vrij wat meer hinderde dan de brandwonden aan zijn beenen, was de omstandigheid, dat dokter Middleton er getuige van was geweest, hoe hij inbreuk had gemaakt op de gelijkheid en de rechten van den mensch. De geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde een pleister te leggen.

"Mijn waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gij aan de dwaze toegeeflijkheid van mevrouw tegenover

More books by Frederick Marryat

(view all)
Mainak Dhar - A Sniper in a Mumbai Mall
FEATURED AUTHOR - Mainak Dhar wears many hats. He considers his most important job to be the best possible father and husband he can be. An alumnus of the Indian Institute of Management, Ahmedabad, his 'day job' is in a leadership role with a major multinational firm. A self-described 'cubicle dweller by day and writer by night', when he's not with his family or at work, he loves creating and sharing stories. He is the author of over a dozen books, some of which have been bestsellers in India and abroad… Read more