Jack Rustig

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Jack Rustig by Frederick Marryat

Published:

1840

Pages:

268

Downloads:

8,766

Share This

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Translated by A. J. van Dragt

Book Excerpt

n zij vervaarlijk om zich heen te slaan en te gillen. Eindelijk gelukte het den dokter een ruk aan den schel te geven, wat den huisknecht deed verschijnen, die nu de meiden riep om mevrouw naar boven te dragen. Zoo kreeg onze aesculaap ten laatste de handen vrij, om zich te bemoeien met den eenigen patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. Meneer Rustig gaf met een paar woorden, telkens afgebroken door uitroepen van pijn, opheldering van het voorgevallene en intusschen was de dokter bezig hem de kousen uit te trekken. De behandeling van den geneesheer gaf den gewonde spoedig leniging van pijn. Maar wat hem vrij wat meer hinderde dan de brandwonden aan zijn beenen, was de omstandigheid, dat dokter Middleton er getuige van was geweest, hoe hij inbreuk had gemaakt op de gelijkheid en de rechten van den mensch. De geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde een pleister te leggen.

"Mijn waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gij aan de dwaze toegeeflijkheid van mevrouw tegenover

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Justin Robinson - A Secret World of the Blackest Magic
FEATURED AUTHOR - Much like film noir, Justin Robinson was born and raised in Los Angeles. He splits his time between writing and taking care of a small human. Degrees in Anthropology and History prepared him for unemployment, but an obsession with horror fiction and a laundry list of phobias provided a more attractive option. He is the author of more than 15 novels in a variety of genres including noir, humor, fantasy, science fiction, and horror. Most of them are pretty good. Please give us a short… Read more