Jack Rustig

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Jack Rustig by Frederick Marryat

Published:

1840

Pages:

268

Downloads:

8,807

Share This

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Translated by A. J. van Dragt

Book Excerpt

n zij vervaarlijk om zich heen te slaan en te gillen. Eindelijk gelukte het den dokter een ruk aan den schel te geven, wat den huisknecht deed verschijnen, die nu de meiden riep om mevrouw naar boven te dragen. Zoo kreeg onze aesculaap ten laatste de handen vrij, om zich te bemoeien met den eenigen patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. Meneer Rustig gaf met een paar woorden, telkens afgebroken door uitroepen van pijn, opheldering van het voorgevallene en intusschen was de dokter bezig hem de kousen uit te trekken. De behandeling van den geneesheer gaf den gewonde spoedig leniging van pijn. Maar wat hem vrij wat meer hinderde dan de brandwonden aan zijn beenen, was de omstandigheid, dat dokter Middleton er getuige van was geweest, hoe hij inbreuk had gemaakt op de gelijkheid en de rechten van den mensch. De geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde een pleister te leggen.

"Mijn waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gij aan de dwaze toegeeflijkheid van mevrouw tegenover

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
William Staikos - An Intriguing Story Involving Pain, Isolation and Death
FEATURED AUTHOR - William Staikos is a 23-year-old Canadian writer who enjoys reading fantasy/science fiction books. There are always new incredible ideas in literature and he wants to explore those aspects in every way possible. As our Author of the Day, Staikos tells us about his latest book, Untold Deception. Please give us a short introduction to what Untold Deception is about. It's about Salan who grows up in the slums of a country known as Faslow. After his mother is wrongfully killed in the town square… Read more