Jack Rustig

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Jack Rustig by Frederick Marryat

Published:

1840

Pages:

268

Downloads:

8,932

Share This

Jack Rustig

By

0
(0 Reviews)
Translated by A. J. van Dragt

Book Excerpt

n zij vervaarlijk om zich heen te slaan en te gillen. Eindelijk gelukte het den dokter een ruk aan den schel te geven, wat den huisknecht deed verschijnen, die nu de meiden riep om mevrouw naar boven te dragen. Zoo kreeg onze aesculaap ten laatste de handen vrij, om zich te bemoeien met den eenigen patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. Meneer Rustig gaf met een paar woorden, telkens afgebroken door uitroepen van pijn, opheldering van het voorgevallene en intusschen was de dokter bezig hem de kousen uit te trekken. De behandeling van den geneesheer gaf den gewonde spoedig leniging van pijn. Maar wat hem vrij wat meer hinderde dan de brandwonden aan zijn beenen, was de omstandigheid, dat dokter Middleton er getuige van was geweest, hoe hij inbreuk had gemaakt op de gelijkheid en de rechten van den mensch. De geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde een pleister te leggen.

"Mijn waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gij aan de dwaze toegeeflijkheid van mevrouw tegenover

More books by Frederick Marryat

(view all)
Erin Brockus - Dive Into a Romantic Escape
FEATURED AUTHOR - Erin Brockus writes contemporary stories set in exotic, tropical locales. She features mature, realistic characters, romance, and adventure, with a focus on the ocean--especially scuba diving. Erin was born in 1969 in Washington state. She had a great love of creative writing as a child, but the expectations of Real Life got in the way and she went to college to become a pharmacist. After practicing pharmacy for over 25 years, it was time for a change.