Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika

Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika
De Aarde en haar Volken, 1908

By

0
(0 Reviews)
Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika by P. de Myrica

Published:

1908

Pages:

29

Downloads:

1,687

Share This

Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika
De Aarde en haar Volken, 1908

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ol onder, die den geheelen dag op den afrikaanschen grond heeft gebrand. Het is een snelle, treffende daling; bijna zonder overgang komt men van verblindend licht tot diepe duisternis. Een fanfare klinkt, het volkslied wordt gehoord, terwijl zachtjes de scharlaken plooien van de vlag worden gevouwen; dan zet de wacht de wapens neer en gaat in ernstige houding uiteen.

Plotseling wordt het paleis verlicht. Electrische lampen werpen een bleek schijnsel; een vuur wordt ontstoken in den toren van het paleis, als aanwijzing dat Zijne Hoogheid ten paleize aanwezig is. In de doorschijnende lucht lijken de veranda's boven elkaar, met de opengewerkte balustrades in de breede lichtbundels op een operettedroom, een decoratie voor een tooneel uit een stuk over den Grooten Mogol of "Si j'étais roi".

En inderdaad is de kinderachtige opvolger van sultan Seyed Bargasj niet veel meer dan een operette-sultan. Zijn leger, op zijn Engelsch ingericht, naar het model der corpsen in Soedan, staat onder een oud-o

Kim Richardson - Banishing Demons and Other Supernatural Baddies With Good Old-Fashioned Magic
FEATURED AUTHOR - Kim Richardson is the award-winning author of the bestselling SOUL GUARDIANS series. She lives in the eastern part of Canada with her husband, two dogs, and a very old cat. She is the author of the SOUL GUARDIANS series, the MYSTICS series, and the DIVIDED REALMS series. Kim's books are available in print editions, and translations are available in over 7 languages. As our Author of the Day, she tells us all about The Dark Files, The Complete Collection.