Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika

Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika
De Aarde en haar Volken, 1908

By

0
(0 Reviews)
Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika by P. de Myrica

Published:

1908

Downloads:

1,680

Share This

Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika
De Aarde en haar Volken, 1908

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ol onder, die den geheelen dag op den afrikaanschen grond heeft gebrand. Het is een snelle, treffende daling; bijna zonder overgang komt men van verblindend licht tot diepe duisternis. Een fanfare klinkt, het volkslied wordt gehoord, terwijl zachtjes de scharlaken plooien van de vlag worden gevouwen; dan zet de wacht de wapens neer en gaat in ernstige houding uiteen.

Plotseling wordt het paleis verlicht. Electrische lampen werpen een bleek schijnsel; een vuur wordt ontstoken in den toren van het paleis, als aanwijzing dat Zijne Hoogheid ten paleize aanwezig is. In de doorschijnende lucht lijken de veranda's boven elkaar, met de opengewerkte balustrades in de breede lichtbundels op een operettedroom, een decoratie voor een tooneel uit een stuk over den Grooten Mogol of "Si j'étais roi".

En inderdaad is de kinderachtige opvolger van sultan Seyed Bargasj niet veel meer dan een operette-sultan. Zijn leger, op zijn Engelsch ingericht, naar het model der corpsen in Soedan, staat onder een oud-o

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Steve Moretti - Sweeping Time Travel Adventure
FEATURED AUTHOR - Steve Moretti writes and produces audiobooks full-time with a focus on history, art, music and science. He is drawn to time-travel stories where the past and present don’t always intersect in a straight line. Fascinated by the incredibly complex people he's met or researched, as well as the rich inner lives of fictional characters that exist only in our imagination, Moretti's characters are interesting and realistic. As our Author of the Day, he tells us all about his book, Song for a Lost… Read more