Ben-Hur

Ben-Hur
Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde

By

0
(0 Reviews)
Ben-Hur by Lew Wallace

Published:

1880

Pages:

435

Downloads:

4,465

Share This

Ben-Hur
Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

nde den Griek.

Toen hij ook den Egyptenaar begroet had, zeide deze met trillende stem: De Geest heeft mij het eerst hier gebracht, aan mij dus de eer van de dienaar mijner broederen te zijn. De tent is opgeslagen, het maal is gereed. Staat mij toe mijn plicht te vervullen. Hen daarop bij de hand nemend, leidde hij hen binnen, ontdeed hen van hun schoeisel, wiesch hunne voeten, goot water over hunne handen, en droogde ze af met een doek. Nadat hij ook zijn eigen handen gewasschen had, zeide hij: Komt, mijne broeders, laat ons eten, opdat wij sterk mogen zijn voor het werk dat ons wacht. Tegelijkertijd kunnen wij elkander mededeelen wie wij zijn en vanwaar wij komen.

Dus genoodigd zetten ook de anderen zich neder, bogen het hoofd, vouwden de handen op de borst en deden te zamen dit eenvoudig gebed: Vader van allen--God! wat ons is voorgezet is Uwe gave. Neem onzen dank en zegen ons, opdat wij mogen voortgaan met Uwen wil te doen.

Bij die laatste woorden sloegen zij de oogen op, en zagen elk

More books by Lew Wallace

(view all)
Cindy Sample - When Online Dating Goes Horribly Wrong
FEATURED AUTHOR - Cindy Sample is the national bestselling author of the Laurel McKay humorous romantic mystery series. She is a five-time LEFTY Award Finalist for best humorous mystery. Her experiences with on-line dating sites fueled the concept for DYING FOR A DATE. Cindy is a past president of the Sacramento chapter of Sisters in Crime and has served on the boards of the Sacramento Opera and the YWCA. She has two wonderful adult children who live too far away. As our Author of the Day, she tells us all about… Read more