Aljaska en de Canada-spoorweg

Aljaska en de Canada-spoorweg

By

0
(0 Reviews)
Aljaska en de Canada-spoorweg by Anonymous

Published:

1892

Downloads:

2,209

Share This

Aljaska en de Canada-spoorweg

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

arseille en Suez 42 dagen duurt. [1]

25 Juli.--Ik heb een uitmuntenden nacht gehad en sta om zeven uur op, geheel uitgerust van de vermoeienis der vorige dagen. We zijn de hoofdstad der Dominion Ottawa reeds lang voorbij. We rijden nu langs den rechteroever der rivier van denzelfden naam, die we een uur later zullen verlaten op het punt, waar zij zich naar het noordwesten buigt. Daar zijn we te Mattawa, een belangrijke plaats voor den handel in het hout, dat uit de provincie Ottawa komt, en punt van samenkomst voor de hertenjagers en de forellenvisschers. Een dining-car wordt aan onzen trein gehecht en ik ontbijt met smaak, wat in Amerika, zoowel in Canada als in de Vereenigde Staten, eene zeldzaamheid is.

De oude spoorweg, door de regeering aangelegd, eindigde 42 kilometer verder, bij het station Callander. Bij dit punt begonnen dus de werken der Canadian Pacific, van de C.P.R., zooals men bij verkorting zegt.

Wij naderen de streek der kleine meren ten noorden

More books by Anonymous

(view all)
A.W. Davidson - The Mystery of Da Vinci Code Meets the Science of Interstellar
FEATURED AUTHOR - A.W. DAVIDSON is a #1 bestselling science fiction author based in Illinois, North Carolina, and sometimes New Mexico. He was shocked when Deconstruction, his first short story and prologue to a much larger adventure, shot to the top of the charts on Amazon. So, he decided to finish writing the full novel - Relics of Dawn: A Story Carved in Time - available now. Before this turn of events, A.W. grew up on a farm and ended up working in fast-paced technology consulting, because that is a logical… Read more