Ιδανικός σύζυγος

Ιδανικός σύζυγος
Δράμα εις τέσσαρας πράξεις

By

0
(0 Reviews)
Ιδανικός σύζυγος by Oscar Wilde

Pages:

245

Downloads:

49

Share This

Ιδανικός σύζυγος
Δράμα εις τέσσαρας πράξεις

By

0
(0 Reviews)

More books by Oscar Wilde

(view all)
Claire Duffy - Snarky Protagonists, Dark Facts Blended With Fiction, and Suspenseful Crime-solving
FEATURED AUTHOR - Claire Duffy was a screenwriter for over a decade until she caught herself cycling past a production company and giving it the finger. She decided she didn't like the person the film industry was turning her into. Duffy quit, took a temporary job at a daycare in Stockholm, and wrote her first novel while her class of one-year-olds took their afternoon nap. Through blogging that story in daily chapters, she discovered indie publishing and never looked back.