De Kennemer Vrijbuiter

De Kennemer Vrijbuiter

By

0
(0 Reviews)
De Kennemer Vrijbuiter  by Cornelis Johannes Kieviet

Downloads:

730

Share This

De Kennemer Vrijbuiter

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

;En jij, Anna, help mij de tafel afnemen en de vaten wasschen," sprak de moeder.

Vlug begaf Marten zich naar buiten, maar in minder dan geen tijd was hij alweer terug.

»Ziet U nu wel, Moeder, dat ik gelijk had? Hij moest het beest bijna passeeren, om ons te komen waarschuwen, want het lag vlak bij het hek, naast het erf. 't Was veel gemakkelijker voor hem geweest, om het dier even op te tillen, dan hierheen te loopen, en stellig had hem dat minder tijd gekost. 't Was er hem alleen om te doen, om de loervink te spelen, en anders niet. 't Is een verrader,--een Spek!"

»Laat je maar zoo weinig mogelijk met hem in, Marten," zei de boer. »Kom, wij moeten naar het land. De zon schijnt prachtig, en als het zoo doorgaat, krijgen wij dit jaar best hooi, waar de koeien van den winter in zullen smullen."

Moeder Fijtje zuchtte, en zei:

»Spreek maar niet zoo ver vooruit, man. Wie kan zeggen, wat de toekomst ons brengen zal? De Spaansche soldaten liggen op korten af

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Lewena Bayer - How Civility in the Workplace Increases Profitability
FEATURED AUTHOR - For more than 20 years Lewena Bayer has been internationally recognized as the leading expert on civility at work. With a focus on social intelligence and culturally-competent communication, the team at Civility Experts – which includes 501 affiliates in 48 countries has supported 100’s of organizations in building better workplaces. In addition to her role as CEO of international civility training group Civility Experts Inc. www.CivilityExperts.com which includes The Civility Speakers Bureau… Read more