Fulco de Minstreel

Fulco de Minstreel
Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden

By

0
(0 Reviews)
Fulco de Minstreel by Cornelis Johannes Kieviet

Published:

1892

Pages:

172

Downloads:

962

Share This

Fulco de Minstreel
Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

et hij me los en sloop heen!"

"Dan kan hij nog niet ver af zijn!" riep Jonker Jan, zich naar buiten spoedende, doch--zooals de lezer weet, ook daar was de roover hem te vlug geweest.

Gijsbrecht trok Bertha naar zich toe en sloeg haar zijn arm om den hals.

"Maar mijne Bertha, mijne lieve bruid, hoe komt het toch, dat ik u in dit noodweer hier aantref? En wat gebeurde er toch eigenlijk?"

"Juist dit noodweer heeft mij hier eene schuilplaats doen zoeken, Gijsbrecht," zeide de Jonkvrouw. "Ik wist immers, dat je heden komen zoudt? Mijn verlangen naar u deed mij u tegemoet rijden, in de meening, dat ik u weldra zou tegenkomen. Maar je kwam zoo laat, Gijsbrecht, en .... "

"Ja, 't werd later dan ik gehoopt had, Bertha. Er was nog zooveel in orde te brengen op het kasteel, ten einde mijne schoone Bertha met eere als Edelvrouw te kunnen ontvangen, dat het mij waarlijk onmogelijk was vroeger te komen."

"Eindelijk werd ik door het onweer overvallen," vervolgde de Jonkvrouw, "en vond ik in deze hut eene s

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Lewena Bayer - How Civility in the Workplace Increases Profitability
FEATURED AUTHOR - For more than 20 years Lewena Bayer has been internationally recognized as the leading expert on civility at work. With a focus on social intelligence and culturally-competent communication, the team at Civility Experts – which includes 501 affiliates in 48 countries has supported 100’s of organizations in building better workplaces. In addition to her role as CEO of international civility training group Civility Experts Inc. www.CivilityExperts.com which includes The Civility Speakers Bureau… Read more