Elsje

Elsje

By

4
(1 Review)
Elsje by A. C. Kuiper

Published:

1906

Downloads:

930

Share This

Elsje

By

4
(1 Review)

Book Excerpt

zich nu natuurlijk dubbel in. De wandeling naar het dorp en het bezoek aan den kruidenier gaven haar stof genoeg tot praten, totdat het langzamerhand donkerder werd en zij als vanzelf de breikous in haar schoot liet zakken en stiller werd. Buiten was de maan langzaam en statig opgekomen en verlichtte met een tooverachtig blauwen glans de zwarte, fijne takken der enkele iepen langs den weg. Zacht dreven de witte wolken verder door de blauwe lucht, waartegen de donkere boomtakken scherp afstaken. In het kleine vertrek werd het hoe langer hoe duisterder. De oude vrouw liet haar hoofd voorover glijden, sloot de oogen en sluimerde in. Met de handen over elkaar geslagen en haar gezicht een weinig opgeheven, zat Elsje met ernstige oogen peinzend naar buiten te staren.

Wat was het daar plechtig stil en mooi, dacht ze en hoe aardig was het om oplettend naar boven te kijken naar die grillig gevormde kleine wolken, die in al haar reine witheid langzaam voortgleden. Zou daar nu de hemel achter zijn? En als men di

Readers reviews

5
4
3
2
1
4.0
Average from 1 Review
4
Write Review
I was intrigued by the titel, because the heroine is my namesake. Or better the other way round, because she was born some 50 years earlier. It's a coming of age story typical for the beginning of the 20th century. written from the viewpoint of a happy, boisterous 14 year old country girl who moves into the household of her ladylike aunt en pretty but very egotistical niece. Class differences are much more important than nowadays and the upperclass atmosphere stifles her. But things get better. She meets nice people and slowly adjusts to the ways she is expected to behave. And it all ends happily when she is engaged to a nice cousin who has witnessed her struggle and wants het to be just the way she is and live with him on his farm. The story is simple but well written en very satisfying.