Chiaroscuro

Chiaroscuro
Vertellingen tusschen licht en donker

By

0
(0 Reviews)
Chiaroscuro by Carel van Nievelt

Published:

1889

Pages:

219

Downloads:

518

Share This

Chiaroscuro
Vertellingen tusschen licht en donker

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

? Had hij het recht wel, met zúlk eene kans hangende boven de hoofden zijner geliefden----

»Als meneer de courant gelezen heeft?"--zoo brak eene half strenge, half spottende stem den troebelen loop zijner overpeinzingen af.

Het was schemerdonker geworden. In de vrouw, die hem het blad terugvroeg, herkende hij niet meer de ronde, goedmoedige kasteleinesse--doch haar, zijne eeuwige vervolgster, de dicht gesluierde verschijning in het grauw.

* * * * *

Weer nam de meester zijnen wandelstaf op, en toog hij verder naar het zuiden. Men zag hem te Bazel, te Zürich, te Luzern--nu met vreugdestralen in zijne oogen--dan, plotseling, en zonder merkbare aanleiding, met eene wolk om het voorhoofd.

De zon, onbeneveld boven de kimme rijzende, vond hem op zekeren ochtend gezeten op den top van den Pilatus-berg, rondturende in eenen kring van wat het schoonste land der aarde verhevenst biedt en liefelijkst.

»O Alpen!" riep hij, »groote Alpen! moogt =gij= t

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Dani Haviland - A Beautiful Love Story Set in the Alaskan Wilderness
FEATURED AUTHOR - Determined to get her story published, Dani Haviland jumped into the newly discovered ocean of self-publishing in 2011 and has been surfing it ever since, having reached USA Today Bestselling author twice in the last three years. Although she grew up in Arizona, Dani now splits her time between Alaska and Oregon, writing, publishing, and promoting while claiming to be 'retired.' As our Author of the Day, Haviland tells us all about her book, One Arctic Summer Please give us a short… Read more