Chiaroscuro

Chiaroscuro
Vertellingen tusschen licht en donker

By

0
(0 Reviews)
Chiaroscuro by Carel van Nievelt

Published:

1889

Pages:

219

Downloads:

516

Share This

Chiaroscuro
Vertellingen tusschen licht en donker

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

? Had hij het recht wel, met zúlk eene kans hangende boven de hoofden zijner geliefden----

»Als meneer de courant gelezen heeft?"--zoo brak eene half strenge, half spottende stem den troebelen loop zijner overpeinzingen af.

Het was schemerdonker geworden. In de vrouw, die hem het blad terugvroeg, herkende hij niet meer de ronde, goedmoedige kasteleinesse--doch haar, zijne eeuwige vervolgster, de dicht gesluierde verschijning in het grauw.

* * * * *

Weer nam de meester zijnen wandelstaf op, en toog hij verder naar het zuiden. Men zag hem te Bazel, te Zürich, te Luzern--nu met vreugdestralen in zijne oogen--dan, plotseling, en zonder merkbare aanleiding, met eene wolk om het voorhoofd.

De zon, onbeneveld boven de kimme rijzende, vond hem op zekeren ochtend gezeten op den top van den Pilatus-berg, rondturende in eenen kring van wat het schoonste land der aarde verhevenst biedt en liefelijkst.

»O Alpen!" riep hij, »groote Alpen! moogt =gij= t

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Joseph Carter - A Frighteningly Believable Spy Thriller
FEATURED AUTHOR - Joseph Carter: Thriller addict, espionage enthusiast, and author. Having worked in the digital industry for over 20 years and having been addicted to spy thrillers for even longer, Joseph Carter started to follow his passion in 2018 when he began work on Another Man’s Freedom Fighter. His debut takes the reader on an exciting journey from Berlin to Warsaw, and Moscow. Most reviewers characterized Carter’s first novel as "a little bit of everything for those who love spy thrillers .... war,… Read more