Ontboezemingen

Ontboezemingen

By

0
(0 Reviews)
Ontboezemingen by Carel van Nievelt

Published:

1869

Downloads:

437

Share This

Ontboezemingen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

mij al spoedig den ontluikenden bereisdheidstrots gefnuikt.

* * * * *

En toch, toch, goedgunstig lezer--ben ook ik niet geheel vrij van dien trots: ik kan hem in anderen en mezelf verklaren en door de vingers zien.

Wie beseft niet den roem die er in ligt, bereisd te heeten--zij 't dan ook per spoortrein of stoomboot! Wie boog nooit onder den hartstogt die den aspirantwereldburger aandrijft: om veel te zien, of liever, om--hoe oppervlakkig--velerlei te zien! »That craving desire, natural to untravelled men of fresh and lively minds, to see strange lands, and to visit scenes famous in history or fable." Wie, in 't kort, reisde nooit tot voldoening van zijn ijdelheid--!

Er blijft ons ook van langverleden omzwervingen zoo'n zoete, dichterlijke herinnering bij, die ons onwillekeurig 't hoofd doet opheffen. De reis, met al haar verveling, met haar bezwaren en vermoeijenissen, schuift men op den achtergrond: hitte en ko&ucir

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Naomi Springthorp - When a Baseball Fan's Fantasy Comes True
FEATURED AUTHOR - Naomi Springthorp is a baseball fanatic and loves music. She says everything in her life has a soundtrack, which is apparent in her books. Apart from her baseball romance series, All About the Diamond, she has also published her Betting On Love Las Vegas series and a couple of standalone books. As our Author of the Day, Springthorp tells us all about the first book in the All About The Diamond Romance series, The Sweet Spot.