Ο Γάμος του Κρεντσίνσκη

Ο Γάμος του Κρεντσίνσκη
Κωμωδία εις τρεις πράξεις - Πανδρολογήματα, Κωμωδία εις δύο πράξεις

By

0
(0 Reviews)
Ο Γάμος του Κρεντσίνσκη by Nikolai Vasilevich Gogol, Aleksandr Sukhovo-Kobylin

Downloads:

13

Share This

Ο Γάμος του Κρεντσίνσκη
Κωμωδία εις τρεις πράξεις - Πανδρολογήματα, Κωμωδία εις δύο πράξεις

By

0
(0 Reviews)

More books by Nikolai Vasilevich Gogol, Aleksandr Sukhovo-Kobylin

(view all)
Peter McAllister - When an AI Becomes Mentally Ill
FEATURED AUTHOR - Peter McAllister is an engineer, scientist, turned technology manager who wants to share the stories that keep him awake at night. In his professional life, he works in IT where tools such as AI are becoming prevalent. This behind-the-scenes knowledge, along with his previous work at the intersection of technology, business, and people, puts him in a great position to speculate on the future. As our Author of the Day, he tells us about his book, The Code.