't Bedrijf van den kwade

't Bedrijf van den kwade

By

0
(0 Reviews)
't Bedrijf van den kwade by Herman Teirlinck

Published:

1904

Pages:

215

Downloads:

3,782

Share This

't Bedrijf van den kwade

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e kamer, wendde zich halvelings omme bij de deure en riep op Seppie, die schuchter-drummend aandrevelen kwam. Ze tort echter na een stonde her binnen en lei hare hand op Goedele's schouder. En ze zei:

--Wiezeken is ziek.

Hare stemme verloor eenigszins de gewone droogte, de scherpe kortheid. Eene gemoedelijke klankwending wiegde er en brak er de nijpende kilte, zoodat allengs een zoetigheid boven geraakte en streelend werd.

--Erg ziek....

--Erg ziek?

--Een ziekte in de kele, en zulke zijn de slimste.

Ze was innerlijk tevreden dat Goedele getroffen was, alsof ze eerst gedacht had dat het nieuws weinig of geen belangstelling zou opwekken bij hare dochter. Een oogenblik kwam haar herte vol.

--Het dutseken, fluisterde ze.

--Ja, zei Goedele.

--Ik hebbe ook veel triestigheid beleden met Romaan, als hij daar machteloos te hoesten lag in zijn wiegsken.

Heel dat steenen gebouw, die granieten ziele smolt meteen tot een natte aandoening weg.

--Ik weet wel, Goedele, wat een nacht is, een s

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Richard Greene - A Serial Killer and a Detective With his Own demons.
FEATURED AUTHOR - Born in Denver in 1939, Richard served in the Navy from 56-60 taking part in the atomic testing in the South Pacific. After discharge, he worked in the trucking industry retiring in Portland Oregon with his wife. Besides writing, he paints and is an avid golfer. As our Author of the Day, Richard tells us all about his latest book, Feeding the Beast. Please give us a short introduction to what Feeding the Beast is about. Feeding the Beast is about the relationship between a Serial Killer and… Read more