Individualisme en socialisme

Individualisme en socialisme
Soul of Man under Socialism

By

0
(0 Reviews)
Individualisme en socialisme by Oscar Wilde

Published:

1913

Pages:

0

Downloads:

1,291

Share This

Individualisme en socialisme
Soul of Man under Socialism

By

0
(0 Reviews)
Translated by P.C. Boutens

Book Excerpt

enken, dat er op het oogenblik nog socialisten zoûden zijn, die in ernst voorstellen dat opzichters elken morgen alle huizen zoûden rondgaan om toe te zien, dat iedere burger opstond en zijn acht uur handenarbeid verrichtte. De menschheid is dat standpunt voorbij, en wil zulk een levenswijze beperken tot de wezens die zij met een zeer willekeurige benaming misdadigers belieft te heeten. Maar ik moet toegeven dat vele socialistische beschouwingen, die mij onder de oogen kwamen, mij aangestoken lijken met denkbeelden, zooal niet van daadwerkelijken dwang, dan toch van gezagmatigheid. Nu vallen natuurlijk gezagmatigheid en dwang buiten bespreking. Elke menschenbond behoort geheel vrijwillig te zijn. Alleen in een vrijwilligen bond komt de menschheid schoon tot haar recht.

Maar men zoû kunnen vragen, hoe het individualisme, dat nu voor zijn ontwikkeling min of meer afhankelijk is van het bestaan van den bijzonderen eigendom, voordeel zal kunnen hebben bij de afschaffing van den bijzondere

More books by Oscar Wilde

(view all)
J.B. Forsyth - Fantasy/Horror With Fascinating Characters
FEATURED AUTHOR - J.B.Forsyth lives with his wife and three children in Scarborough, North Yorkshire. He is the author of the ABSENCE fantasy novels and their spin-off series TALES OF THE WESTLAND. Other works include TWISTED, a short story series set in and around Scarborough. As our Author of the Day, he tells us about his book, Absence: Whispers and Shadow.