Oorlogsvisoenen

Oorlogsvisoenen

By

0
(0 Reviews)
Oorlogsvisoenen by Cyriel Buysse

Published:

1915

Pages:

132

Downloads:

855

Share This

Oorlogsvisoenen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

gek was.

De heeren Bollekens voelden zich eenigszins gerustgesteld en proefden even van hun glas. Maar hun handen en hun lippen beefden en 't was of 't heerlijk bier niet meer zoo lekker smaakte.

--Er komt geen oorlog; 't is maar vage dreiging, verzekerde nog eens de baas en ging achter zijn schenktafel staan.

* * * * *

Doch de onrust zat er nu eenmaal in, en met de onrust en onzekerheid sloop in de eertijds zoo zalige Rosbach een eigenaardig, onnaspeurbaar gevoel van vaag wantrouwen. Niemand begreep eigenlijk waar het zich verschuilde, 't was nergens en het was overal; het hing in de lucht, in de berookte gelagkamer, over 't veranderd gezicht van den baas en zijn vrouw; het zat tot in het heerlijk bier dat zij dronken, en dat wel niet minder smakelijk was, maar toch werkelijk minder lekker smaakte. Eens, op een avond, kwam een der allertrouwste stamgasten, een dikke notaris, binnen, die geheimzinnig naast meneer Bollekens ging zitten en hem aan 't oor toefluisterde:

--Wist

More books by Cyriel Buysse

(view all)
Brennan McPherson - Imaginative Biblical Fiction with Heart-Pounding Plots
FEATURED AUTHOR - Brennan McPherson writes imaginative biblical fiction with heart-pounding plots and lyrical prose for readers who like to think biblically and feel deeply. As our Author of the Day, he tells us about his book, Eden. Please give us a short introduction to what Eden is about. Eden is the story of the beginning of life, as told by the guilt-wracked father of humanity, Adam.