De roman van den schaatsenrijder

De roman van den schaatsenrijder

By

0
(0 Reviews)
De roman van den schaatsenrijder by Cyriel Buysse

Published:

1918

Downloads:

831

Share This

De roman van den schaatsenrijder

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

jn wreede, witte tanden snauwden, zijn grof geblaf klonk hol als uit een ton en hij raasde springend langs den oever met ons mede, getergd en verwoed door 't gekras onzer schaatsen, alsof hij ons elk oogenblik zou gaan verscheuren. Hij durfde zich echter op den vijver niet wagen; telkens probeerde hij met één poot, dien hij dadelijk, bij de eerste kille aanvoeling, weer introk, of hij lepperde even met zijn zenuwachtige, roze tong over 't ijs, alsof hij die geheele breede vlakte hoopte in te slikken om bij ons te komen; doch daar bleef het bij, hij durfde niet en wij hadden innerlijke pret in onzen haat en afkeer voor het beest, omdat hij machteloos was. Maar eens op een ochtend tilde Guus Boevers, die graag zijn hond tegen ons ophitste, het monster in zijn beide sterke armen op en kwam er zoo mee op den vijver.

Gillend vluchtten wij langs alle kanten weg, als een bende verschrikte musschen. Boevers, proestlachend, zette zijn hond midden op de ijsvlakte neer en schreeuwde:

--Ala, B

More books by Cyriel Buysse

(view all)
J.E. McDonald - Romance Comedies With a Paranormal Twist
FEATURED AUTHOR - J.E. McDonald was born and raised in Saskatchewan, Canada, The Land of the Living Skies. As a child, she was either searching the clouds for identifiable shapes, or star-gazing way past her bedtime. She cut her teeth watching Star Trek, James Bond movies, and reading the Harlequin novels her mother left in the bathroom—which resulted in an extremely skewed sense of sex education by age eleven. All of these factors contribute to her love of writing rom coms with a paranormal twist, romantic… Read more