Vonken

Vonken

By

0
(0 Reviews)
Vonken by Selma Lagerlöf

Downloads:

730

Share This

Vonken

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

het tafellaken over de groote vergadertafel, zette er twee mooie kandelaars met verscheiden armen op, en daar tusschen in een grooten boterkoek, die zorgvuldig opgemaakt was, kwam toen naar beneden met verschillende soorten versch brood, kaas, vette en magere, een schapenbout, een kroes kerstbier en messen en borden. 't Allerlaatst sleepte hij 't vaatje brandewijn naar beneden, zette dat midden op tafel met een kring glazen om de kraan heen.

Toen alles in orde was, ging hij in den voorzittersstoel zitten, at en dronk in alle kalmte met een gevoel van groot genot.

't Was zeker zoo, dat de in hem opgehoopte boosheid, die hem zóó kwelde, dat hij die in alle ledematen voelde, tot uiting was gekomen in het schot, dat hij had gelost. Hij voelde zich zoo verlicht, dat hij niet anders dacht, dan dat hij goed had gehandeld.

Waarom moest zijn vrouw zich tegen zoo'n onschuldigen wensch verzetten? Het paste haar immers haar man onderdanig te zijn. Nu ging 't haar zooals ze verdiend had

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

More books by Selma Lagerlöf

(view all)
Lloyd Lofthouse - Cat-and-Mouse Tension, Crackling Action, and a Touch of Forbidden Romance
FEATURED AUTHOR - Lloyd Lofthouse is a former U.S. Marine and Vietnam Veteran, who worked as a maître d’ in a 15 million dollar nightclub for a few years. He also taught English literature in the public schools for most of 30 years where he explored Romeo and Juliet with thousands of high school students.