Vonken

Vonken

By

0
(0 Reviews)
Vonken by Selma Lagerlöf

Downloads:

708

Share This

Vonken

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

het tafellaken over de groote vergadertafel, zette er twee mooie kandelaars met verscheiden armen op, en daar tusschen in een grooten boterkoek, die zorgvuldig opgemaakt was, kwam toen naar beneden met verschillende soorten versch brood, kaas, vette en magere, een schapenbout, een kroes kerstbier en messen en borden. 't Allerlaatst sleepte hij 't vaatje brandewijn naar beneden, zette dat midden op tafel met een kring glazen om de kraan heen.

Toen alles in orde was, ging hij in den voorzittersstoel zitten, at en dronk in alle kalmte met een gevoel van groot genot.

't Was zeker zoo, dat de in hem opgehoopte boosheid, die hem zóó kwelde, dat hij die in alle ledematen voelde, tot uiting was gekomen in het schot, dat hij had gelost. Hij voelde zich zoo verlicht, dat hij niet anders dacht, dan dat hij goed had gehandeld.

Waarom moest zijn vrouw zich tegen zoo'n onschuldigen wensch verzetten? Het paste haar immers haar man onderdanig te zijn. Nu ging 't haar zooals ze verdiend had

More books by Selma Lagerlöf

(view all)
Vanessa Thurgood - Elemental Magic, Love, Honor, and Family
FEATURED AUTHOR - Vanessa Thurgood didn't go to college to write, but her teachers always told her she was good at it. She even had one professor get her to sign one of her homework assignments because he thought she had written it so well. However, she chose to go into Agricultural Business and Event Planning, NOT writing. Flash forward several years, and she finds herself finally penning out the worst rough draft of what was to become The Earthspark in the dead of night. All because of a dream she'd just had.… Read more