Vonken

Vonken

By

0
(0 Reviews)
Vonken by Selma Lagerlöf

Downloads:

698

Share This

Vonken

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

het tafellaken over de groote vergadertafel, zette er twee mooie kandelaars met verscheiden armen op, en daar tusschen in een grooten boterkoek, die zorgvuldig opgemaakt was, kwam toen naar beneden met verschillende soorten versch brood, kaas, vette en magere, een schapenbout, een kroes kerstbier en messen en borden. 't Allerlaatst sleepte hij 't vaatje brandewijn naar beneden, zette dat midden op tafel met een kring glazen om de kraan heen.

Toen alles in orde was, ging hij in den voorzittersstoel zitten, at en dronk in alle kalmte met een gevoel van groot genot.

't Was zeker zoo, dat de in hem opgehoopte boosheid, die hem zóó kwelde, dat hij die in alle ledematen voelde, tot uiting was gekomen in het schot, dat hij had gelost. Hij voelde zich zoo verlicht, dat hij niet anders dacht, dan dat hij goed had gehandeld.

Waarom moest zijn vrouw zich tegen zoo'n onschuldigen wensch verzetten? Het paste haar immers haar man onderdanig te zijn. Nu ging 't haar zooals ze verdiend had

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Anna Willett - Writing Gripping Psychological Suspense
FEATURED AUTHOR - Anna Willett is the author of Backwoods Ripper, Retribution Ridge, Forgotten Crimes, Cruelty's Daughter, Small Town Nightmare as well as the bestselling, Unwelcome Guests and the tense new psychological thriller, Vengeance Blind. Raised in Western Australia, Anna developed a love for fiction at an early age and began writing short stories in high school. Drawn to dark tales, Anna enjoys writing thrillers with strong female characters. When she's not writing, Anna loves reading, traveling and… Read more