Vonken

Vonken

By

0
(0 Reviews)
Vonken by Selma Lagerlöf

Downloads:

700

Share This

Vonken

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

het tafellaken over de groote vergadertafel, zette er twee mooie kandelaars met verscheiden armen op, en daar tusschen in een grooten boterkoek, die zorgvuldig opgemaakt was, kwam toen naar beneden met verschillende soorten versch brood, kaas, vette en magere, een schapenbout, een kroes kerstbier en messen en borden. 't Allerlaatst sleepte hij 't vaatje brandewijn naar beneden, zette dat midden op tafel met een kring glazen om de kraan heen.

Toen alles in orde was, ging hij in den voorzittersstoel zitten, at en dronk in alle kalmte met een gevoel van groot genot.

't Was zeker zoo, dat de in hem opgehoopte boosheid, die hem zóó kwelde, dat hij die in alle ledematen voelde, tot uiting was gekomen in het schot, dat hij had gelost. Hij voelde zich zoo verlicht, dat hij niet anders dacht, dan dat hij goed had gehandeld.

Waarom moest zijn vrouw zich tegen zoo'n onschuldigen wensch verzetten? Het paste haar immers haar man onderdanig te zijn. Nu ging 't haar zooals ze verdiend had

More books by Selma Lagerlöf

(view all)
Becki Willis - Christmas Crimes in a Small Community
FEATURED AUTHOR - As an avid reader herself, Becki Willis likes to write about believable characters in believable situations. Many of her books stem from personal experiences. (No worries; she's never actually murdered anyone.) She's won several awards, but the real compliments come from her readers. Becki loves spending time with her family, unraveling a good mystery, traveling, dark chocolate, and strong coffee.  As our Author of the Day, Willis tells us all about her book, Christmas in The Sisters.