De Negerhut

De Negerhut
(Uncle Tom's Cabin)

By

0
(0 Reviews)
De Negerhut by Harriet Beecher Stowe

Published:

1918

Pages:

569

Downloads:

5,452

Share This

De Negerhut
(Uncle Tom's Cabin)

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

t, als of zij dol was. Zeer slecht overleg--beschadigt de waar--maakt ze somtijds geheel onbruikbaar. Ik heb eens in Orleans eene echt mooie meid gezien, die door deze manier van handelen gansch bedorven werd. De kerel, die haar kocht, wilde haar kind niet, en zij was eene van de lastige soort als haar bloed warm werd. Ik kan u zeggen, zij klemde haar kind in hare armen, en babbelde, en roerde zich ijselijk. Ik word haast nog koud, als ik er aan denk; en toen zij haar kind wegbrachten en haar opsloten, werd zij heel en al razend en stierf binnen de week. Dat was duizend dollars zoo maar weggegooid, Mijnheer, alleen door gebrek aan overleg. Het is altijd best, menschelijk te wezen, Mijnheer, dat is mijne ondervinding."

De handelaar liet zich in zijn stoel zakken, sloeg zijne armen met zekere onverschilligheid over elkander en scheen zichzelven voor een tweeden Wilberforce te houden.

Het scheen dat hij het onderwerp zeer belangrijk vond, want terwijl Shelby peinzend een sinaasappel schilde, begon

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Russell Berg - An Imaginative Trek Through a Dangerous, Otherworldly Wonderland
FEATURED AUTHOR - Russ Berg lives in Phoenix, Arizona where he devotes a lot of time researching and collecting minerals. He has more than 12 years of college, and Is an avid reader of sci-fi and fantasy. Years prior, he woke one night after experiencing a strange dream. He was in the Chiricahua Mountains in Southern Arizona when he chanced upon a cluster of curious-looking rocks positioned on an odd-shaped pedestal. They began to spin, causing a cave to materialize. Once inside, he became trapped! Primed with… Read more