Specialiteiten

Specialiteiten

By

0
(0 Reviews)
Specialiteiten by Multatuli

Published:

1878

Downloads:

834

Share This

Specialiteiten

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

berust. De verzekering: "A, B, C, is de rechte man op de rechte plaats" is geen betoog. Het is 'n uitspraak die--om iets waard te zyn--betoog noodig heeft.

Dat nu de velen die klank voor zin nemen, uit traagheid met zulke klanken tevreden zyn, heldert nog geenszins op, waarom juist het hier behandeld Engelsch gezegde zooveel onverdiend fortuin maakte. Er moet nog 'n andere oorzaak wezen, die 't arme trompetterskind verhief tot 'n druk bereden stokpaard van krantenschryvers, en tot motto van dit opstel. Een ongewone eer, waarlyk! Want inderdaad, het is na den val der Fransche journalistiek--ieder zal toch nu wel erkennen, dat het ongelukkig Frankrijk aan frazen bezweken is!--'t is na de schipbreuk der couranten-wysheid zoo gemakkelyk niet 'n redakteur bytestaan in het telle-quelle vertoonbaar maken van 'n hoofdartikel! De "deun" die thans nog altyd, na 't bloedig mene tekel aan de wanden der redaktie-bureaux, moed, lust en kracht levert tot het voor

More books by Multatuli

(view all)
Eleanor Chance - Historical Woman's Fiction set in Renaissance Italy
FEATURED AUTHOR - Eleanor Chance is an award-winning suspense, thriller, and historical women's fiction writer who thrives on crafting tales of everyday superheroes. Her debut novel, Arms of Grace, is a finalist in consideration for production by Wind Dancer Films, a silver medalist in the Readers' Favorite Awards, and a recipient of the B.R.A.G. Medallion. Eleanor has traveled the world and lived in five different countries. She currently lives in the Williamsburg, Virginia area with her husband, is the proud… Read more