De Geschiedenis van Woutertje Pieterse, Deel 1

De Geschiedenis van Woutertje Pieterse, Deel 1
Uit de 'ideen' verzameld

By

0
(0 Reviews)
De Geschiedenis van Woutertje Pieterse, Deel 1 by Multatuli

Published:

1921

Downloads:

2,268

Share This

De Geschiedenis van Woutertje Pieterse, Deel 1
Uit de 'ideen' verzameld

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e van Makasser... waar ik trouwens nooit 'n beer ontmoette die vet leverde aan Rowland.

In de hartenstraat dan was 'n leesbibliotheek. Een kleine jongen met 'n stadskleurig gezichtje stond op de stoep, en scheen besluiteloos. Het was hem aantezien dat-i gebukt ging onder 'n plan boven z'n kracht.

Telkens stak-i de hand uit naar de kruk van de deur, en telkens veranderde hy die halfvolbrachte beweging in 'n onnoodig neertrekken van 't rechthoekig hemdskraagje dat als 'n juk op z'n schouders lag, of in 'n even onnoodig tegenhouden van 'n gemaakte kuch.

Schynbaar verdiept in de beschouwing der bonte twee-duits-prenten die de glazen voordeur van den aandoeningwinkel maakten tot 'n staalkaart van onbegrypelyke dieren, vierkante boomen en onmogelyke soldaten, dwaalde z'n blik gedurig scheef-uit, als van iemand die vreest betrapt te worden op misdryf. 't Was duidelyk dat-i 'n opzet in den zin had dat ten-eeuwigen-dage moest verborgen blyven voor de blikken van voorbyganger en nageslacht, en wie

More books by Multatuli

(view all)
Sabrina Flynn - Suspenseful Victorian Mystery
FEATURED AUTHOR - Sabrina Flynn is the author of Ravenwood Mysteries set in Victorian San Francisco. When she’s not exploring the seedy alleyways of the Barbary Coast, she dabbles in fantasy and steampunk and has a habit of throwing herself into wild oceans and gator-infested lakes. She lives in perpetual fog and sunshine with a rock troll and two crazy imps. She spent her youth trailing after insanity, jumping off bridges, climbing towers, and riding down waterfalls in barrels.