De Geschiedenis van Woutertje Pieterse (Deel 2)

De Geschiedenis van Woutertje Pieterse (Deel 2)
Uit de 'ideen' verzameld

By

0
(0 Reviews)
De Geschiedenis van Woutertje Pieterse (Deel 2) by Multatuli

Published:

1921

Downloads:

1,645

Share This

De Geschiedenis van Woutertje Pieterse (Deel 2)
Uit de 'ideen' verzameld

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

geheven, hoog, hoog tot in de wolken, en weder maakten duizelingwekkende tuimelingen 'n eind aan z'n zweven.

Daar namen sterke vuisten hem op, en staken hem boven de hoofden uit, en de massa droeg hem, tot 'n man hem in de hand beet...

Hy schaafde namelyk zyn pols aan 'n ongedresseerd paardehaartje dat bezig-was z'n dienst optezeggen by 't vulsel van de rustbank.

...tot 'n vrouw hem toesnauwde: dom? Niet dom? Wy, wy de massa? Ziedaar!

En men smeet hem neer.

Gelukkig kwam z'n hoofd te-recht in Sietske's schoot, zonder 't minste glaswerk.

En als ziedend water opkokend, golfde op-nieuw z'n ziel omhoog. Hy voelde geen handen meer die hem droegen, geen tanden die hem beten, hy rustte op donzige wolken. En hy overzag de menigte onder hem, en was verheugd dat-i zoo hoog daarboven stond, maar wilde toch...

--Ik wil gaarne by u zyn, riep hy, maar maakt 'n plaatsjen open, waar ik staan kan, staan op m'n eigen beenen! Ik zal waarlyk niemand hinderen... gooit me niet! In d

More books by Multatuli

(view all)
Sabrina Flynn - Suspenseful Victorian Mystery
FEATURED AUTHOR - Sabrina Flynn is the author of Ravenwood Mysteries set in Victorian San Francisco. When she’s not exploring the seedy alleyways of the Barbary Coast, she dabbles in fantasy and steampunk and has a habit of throwing herself into wild oceans and gator-infested lakes. She lives in perpetual fog and sunshine with a rock troll and two crazy imps. She spent her youth trailing after insanity, jumping off bridges, climbing towers, and riding down waterfalls in barrels.