Kaukasische vertellingen

Kaukasische vertellingen
Eene overvalling; Een houtkapping in het bosch; Een ontmoeting te velde met een moskousch kameraad

By

0
(0 Reviews)
Kaukasische vertellingen by graf Tolstoy Leo

Published:

1904

Pages:

106

Downloads:

1,011

Share This

Kaukasische vertellingen
Eene overvalling; Een houtkapping in het bosch; Een ontmoeting te velde met een moskousch kameraad

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ataljon, toen achter ons de hoefslag van een galoppeerend paard weerklonk, en op hetzelfde oogenblik reed een zeer aardige, jonge man in officiersuniform met een hooge muts van wit astrakan op, ons voorbij. Toen hij naast ons was, glimlachte hij, knikte den kapitein toe en salueerde met zijne rijzweep. Ik had enkel tijd om op te merken dat hij bijzonder kranig in 't zadel zat en de teugels hield, dat hij fraaie zwarte oogen en een fijnen neus had en dat de vlashaartjes van zijn knevel eventjes begonnen uit te komen. Wat mij vooral in hem bekoorde, was de glimlach, dien hij niet kon inhouden, toen hij bemerkte dat wij met genoegen naar hem keken. Aan dien glimlach alleen zou men hebben kunnen besluiten, dat hij nog zeer jong was.

--Waar vliegt die naar toe? mompelde de kapitein met een ontevreden gezicht, zonder zijn pijp uit zijn mond te nemen.

--Wie is het? vroeg ik.

--De vaandrig Alanine, van mijne compagnie. Hij is eerst de vorige maand bij het corps gekomen, zoo pas van het kadettenko

More books by graf Tolstoy Leo

(view all)